SINH VIÊN CÔNG GIÁO PHÚ CƯỜNG

 

“Một chút men, làm cả khối bột dậy men !!”

Bạn là Sinh Viên, bạn là người Đi Làm xa nhà, bạn là người Công Giáo từ tứ phương quy tụ về đây, và đang muốn tìm kiếm một hội đoàn Công Giáo để tham gia sinh hoạt cũng như giúp đỡ nhau trong cuộc sống, công việc, hãy đến với chúng tôi!!

ZAlo Facebook

Hãy đến với chúng tôi !!

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.