Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên | Mt 10:1-7 | Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên | Mt 10:1-7 | Phút Cầu Nguyện

Để thực hiện sứ mạng giải thoát con người khỏi những đau khổ về thể xác và tinh thần do bị trói buộc bởi ma quỷ, một mình Đức Giêsu là đủ, vì Người là Thiên Chúa quyền năng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại không dùng cách thế đó, trái lại Chúa mời gọi chúng ta cộng tác. Cụ thể bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chọn gọi 12 tông đồ, ban quyền trừ quỷ và chữa bệnh cho các ông và sai các ông đi rao giảng Tin mừng… 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Tư Tuần XIV Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (10:1-7)

1 Một hôm, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 2 Sau đây là tên của mười hai tông đồ: đứng đầu là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, rồi đến ông An-rê, anh của ông; sau đó là ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê và ông Gio-an, em của ông; 3 ông Phi-líp-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mát-thêu người thu thuế; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô; 4 ông Si-môn thuộc nhóm Quá Khích, và ông Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng: “Anh em đừng đi về phía các dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri. 6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần”.

SUY NIỆM

Để thực hiện sứ mạng giải thoát con người khỏi những đau khổ về thể xác và tinh thần do bị trói buộc bởi ma quỷ, một mình Đức Giêsu là đủ, vì Người là Thiên Chúa quyền năng. Tuy nhiên, Chúa Giêsu lại không dùng cách thế đó, trái lại Chúa mời gọi chúng ta cộng tác. Cụ thể bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu chọn gọi 12 tông đồ, ban quyền trừ quỷ và chữa bệnh cho các ông và sai các ông đi rao giảng Tin mừng.

Truyền giáo là bản chất của Giáo hội. Nếu không truyền giáo, chúng ta đánh mất bản chất của mình. Vì thế, Đức thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khẳng định: “Giáo hội vẫn sẽ tiếp tục là một Giáo hội truyền giáo trong tương lai, bởi vì đặc tính truyền giáo thuộc về bản chất của Giáo hội” (Thông điệp Tertio Millennio Adveniente, số 57). Bởi vì Giáo hội coi “truyền giáo là một ân sủng, ơn gọi xứng hợp, và là căn tính sâu xa nhất của Giáo hội” (Tông Huấn Evangelii Nuntiandi, số 14).

Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội và Thêm sức là chúng ta đã lãnh nhận quyền năng của Chúa và được mời gọi để chia sẻ sứ vụ loan báo Tin mừng. Mong sao lệnh truyền của Đức Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15), và thái độ, ý thức về truyền giáo của thánh Phaolô cũng là của chính chúng ta : “Khốn thân tôi, nếu tôi không loan báo Tin mừng” (1Cr 9,16).

Lạy Chúa, xin Chúa ban cho Giáo hội nhiều tông đồ nhiệt thành để đẩy lùi sự dữ và khử trừ sự ô uế ra khỏi môi trường chúng con đang sống, đồng thời, xin cho chúng con được trở nên môn đệ và được tiếp bước với Chúa trên cánh đồng truyền giáo mênh mông bao la hiện nay. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.