Nhà thờ Giáo họ Linh Thượng Giáo xứ Cát Thuế

Nhà thờ Giáo họ Linh Thượng Giáo xứ Cát Thuế

Phương Quan, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội

Nhà thờ Giáo họ Linh Thượng Giáo xứ Cát Thuế

Nhà Thờ Linh Thượng, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội, Việt Nam

Giờ lễ

  • Ngày thường:
    Thứ Ba: 7h00 tối (mùa hè 7h30 tối)
  • Chúa nhật:
    Tuần 2 và tuần 4: 6h00 sáng

Thông tin giáo xứ

  • Giáo hạt Chính Tòa
  • Giáo xứ Giáo họ thuộc GX. Cát Thuế

Chi tiết giáo xứ


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.