Thứ Hai, Tuần XIV Thường Niên

“Con bé không có chết đâu. Nó ngủ đó thôi.”
Họ liền nhạo cười Ngài.

 BÀI ĐỌC I (năm I): St 28, 10-22a
“Ông thấy một cái thang dựng đứng, thấy các thiên thần lên xuống trên thang, và nghe Thiên Chúa phán”.

Trích sách Sáng Thế.

Trong những ngày ấy, ông Giacóp ra khỏi xứ Bersabê, đi sang thành Haran. Khi ông tới một nơi kia, mặt trời đã lặn, ông muốn ngủ đêm lại đó, nên ông lấy một hòn đá nơi ấy mà gối đầu và ngủ tại đó. Ông chiêm bao thấy một cái thang, chân thang chấm đất và đầu thang chạm đến trời: các thiên thần lên xuống trên thang ấy.

Chúa ngự trên đầu thang và phán rằng: “Ta là Thiên Chúa Abraham tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa Isaac: Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất ngươi đang ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông đúc như bụi trên mặt đất. Ngươi sẽ tràn sang đông, tây, nam, bắc, và nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi dân tộc trên thế giới này sẽ được chúc phúc. Bất cứ ngươi đi đâu, Ta sẽ gìn giữ ngươi và Ta sẽ dẫn ngươi vào đất này: Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta đã thi hành điều Ta hứa với ngươi”.

Khi Giacóp tỉnh giấc mộng, ông nói: “Quả thực Chúa ngự nơi này mà tôi không biết”. Ông run sợ mà nói rằng: “Nơi này đáng kinh hãi là dường nào! Ðây chẳng khác gì đền của Thiên Chúa và cửa thiên đàng”. Sáng ngày Giacóp chỗi dậy, ông lấy hòn đá đã dùng gối đầu mà dựng lên làm bia ghi dấu, rồi đổ dầu lên trên. Ông gọi tên thành ấy là Bêthel, khi trước thành này gọi là Luza.

Giacóp đã khấn rằng: “Nếu Thiên Chúa ở với con và gìn giữ con trên đường con đang đi, ban cho con cơm ăn áo mặc, và nếu con trở về nhà cha con bằng yên, thì Chúa sẽ là Thiên Chúa của con và hòn đá con dựng lên làm bia ghi dấu đây sẽ gọi là Nhà của Thiên Chúa”.

ĐÁP CA: Tv 90, 1-2. 3-4. 14-15ab
Ðáp: Lạy Chúa con, con tin cậy ở Ngài 

Xướng: Bạn sống trong sự che chở của Ðấng Tối Cao, bạn cư ngụ dưới bóng của Ðấng Toàn Năng, hãy thưa cùng Chúa: “Chúa là chiến lũy, nơi con nương náu; lạy Chúa, con tin cậy ở Ngài”.

Xướng: Vì chính Ngài sẽ cứu bạn thoát lưới dò của kẻ bẫy chim, và thoát khỏi quan ôn tác hại. Ngài sẽ che chở bạn trong bóng cánh của Ngài, và dưới cánh Ngài, bạn sẽ nương thân: lòng trung tín của Ngài là mã giáp và khiên thuẫn.

Xướng: Vì người quý mến Ta, Ta sẽ giải thoát cho, Ta sẽ che chở người bởi lẽ người nhìn biết danh Ta. Người sẽ kêu cầu Ta và Ta sẽ nhậm lời; Ta sẽ ở cùng người trong lúc gian truân.

TIN MỪNG: Mt 9, 18-26
18 Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến lạy Người mà thưa rằng: “Lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại”.
19 Chúa Giêsu chỗi dậy, và cùng với các môn đệ, đi theo ông ấy. 20 Và này có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã mười hai năm, tiến lại đàng sau Người và chạm đến gấu áo Người.
21 Vì bà nghĩ thầm rằng: Nếu tôi được chạm đến áo Người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. 22 Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng: “Này con, hãy vững lòng. 23 Ðức tin của con đã cứu thoát con”. 24 Và người đàn bà được khỏi bệnh.
25 Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục, và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng: “Các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi”.
26 Họ liền nhạo cười Người. Và khi đã xua đám đông ra ngoài, Người vào cầm tay đứa bé và nó liền chỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy.

SUY NIỆM
A/ 5 phút với Lời Chúa

CON CẦN BÀN TAY CHÚA

“Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” (Mt 9,18b)

Suy niệm: Đôi bàn tay của ông trưởng hội đường Giai-a đã chạm tới giới hạn không thể vượt qua, ông không thể cứu con mình thoát khỏi bàn tay thần chết. Nhưng dù ông đã bó tay, lòng tin của ông vẫn thôi thúc ông lên đường đi tìm đôi bàn tay khác có quyền năng thắng được quyền lực của thần chết; đó chính là đôi bàn tay của Chúa Giê-su: “Con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúa Giê-su hiểu được nỗi đau của người cha, Ngài đưa tay đỡ em chỗi dậy, ban lại sự sống cho em. Chúa Giê-su mạc khải cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha, Đấng ban sự sống, cứu chữa những gì đã hư mất, cất đi những nỗi thống khổ của con người.

Mời Bạn: Bàn tay của Chúa là bàn tay tác thành sự sống từ hư vô, ban lại sự sống từ cõi chết. Chúng ta tuyên xưng Thiên Chúa là Đấng hằng sống và sáng tạo muôn loài, tất nhiên chúng ta cũng tôn trọng sự sống là công trình của bàn tay Chúa và sứ mạng của chúng ta là làm cho sự sống được phát triển. Mời bạn đặt bàn tay mình trong lòng bàn tay Chúa và chúng ta cùng nắm lấy tay nhau để bảo vệ và phát triển sự sống. Chung quanh bạn có những người đang cần tay bạn trao cho họ những cái thiết yếu để sống. Biết bao thai nhi đang van xin bàn tay người lớn đừng bị ô nhơ mà huỷ diệt sự sống của các em.

Sống Lời Chúa: Hôm nay bạn hãy nghĩ về những giây phút mà Chúa Giê-su cầm lấy tay bạn, và hãy tạ ơn Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con xin đôi bàn tay Chúa chỉ lối dẫn đưa, gìn giữ con trên mọi nẻo đường, và nâng con chỗi dậy khỏi vũng bùn đen tối cuộc đời.

B/ Phó tế Lasan Ngô Văn Vỹ, O.Cist

CHẠM VÀO CHÚA

Tin mừng hôm nay thuật lại hai phép lạ của lòng tin: lòng tin của vị thủ lãnh và lòng tin của người đàn bà bị băng huyết.

Chúng ta chú ý đến những biểu hiện lòng tin mạnh mẽ của người đàn bà bị băng huyết – khiến cho phép lạ được hiển hiện. Phép lạ người đàn bà băng huyết được lành xảy ra khá bất ngờ giữa quãng đường đám đông dân chúng chen lấn đi theo Chúa Giêsu đến nhà vị thủ lãnh.

Thực tế, “Có bệnh thì vái tứ phương”, thế nên, người đàn bà bị băng huyết mười hai năm đã phải chạy chữa nhiều thầy ở nhiều nơi mong thoát khỏi cảnh khốn khổ này. Khi nghe người ta đồn về Chúa Giêsu, và dù chỉ mới thấy Người ở xa xa, nhưng bà đã hoàn toàn tín thác: “Tôi chỉ cần sờ vào áo choàng của Người thôi là sẽ được cứu chữa!”, rồi bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người và sờ vào áo choàng của Người, ngay tức khắc bà được lành bệnh.

Hình ảnh người đàn bà bị bệnh lách qua đám đông, để sờ vào tua áo của Chúa. Đó là một hành động anh hùng diễn tả lòng tin mạnh mẽ đến nỗi không có gì ngăn cản được bà. Vì lẽ, theo sách Lêvi 15,19, người đàn bà băng huyết tức là đã bị ô uế, do đó, ai đụng đến bà cũngsẽ bị nhiễm uế. Chính vì vậy, Luật cấm bà hiện diện ở những nơi đông người. Bà bị khai trừ khỏi đời sống tôn giáo và đời sống hôn nhân. Thế mà, con người cùng khổ này có lòng khao khát sống mãnh liệt, dám liều mạng “lách qua đám đông” để “chạm vào” Chúa Kitô nguồn sống. và bà đã được “sống”.

  • Từ một người bị xã hội loại trừ, xa tránh, Chúa cho bà lại gần đụng chạm đến Người.
  • Từ một người yếu đau bệnh tật, không có niềm vui, Chúa cho bà được mạnh khỏe, vui vẻ.
  • Từ một người bị ô uế, bất an, Chúa chữa bà lành sạch cho bà được bình an trong tâm hồn.

Chúa nhìn bà với ánh mắt đầy cảm thông. Người tái nhập bà vào đời sống cộng đoàn và khen ngợi bà giữa cộng đồng: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”.

Vâng, khởi đi từ một ý nghĩ táo bạo chạm vào áo choàng của Chúa sẽ được lành, bà nhận được cả một bầu trời ơn thánh Chúa đã dọn sẵn. Thực ra, với lòng tin mạnh mẽ, bà đã chạm được vào tình yêu vô biên của Chúa.

Hẳn nhiên trên con đường đi theo Chúa hôm ấy, đã có biết bao nhiêu người chen lấn đụng chạm vào Chúa nhưng chỉ có một người đàn bà băng huyết nhận được ơn chữa lành. Bởi vì, bà đã hành động với lòng tin, chứ không như đám đông làm theo thói quen, hành động vô ý thức. Chúa thấu suốt lòng tin của bà với lời khen ngợi: “lòng tin của con đã cứu con”. Cũng với lòng tin mạnh mẽ mà viên thủ lãnh có đứa con gái đã chết được Chúa cứu sống.

Như vậy, sứ đệp Tin mừng loan báo cho chúng ta ngày hôm nay là: bất cứ ai chạy đến gần Chúa với lòng tín thác thì chắc chắn sẽ được Chúa cứu chữa, cho dù họ có là ai: thủ lãnh hay dân thường, đàn ông hay đàn bà, trong đạo hay ngoài đời, thánh thiện hay tội lỗi. Chỉ cần họ thành tâm tín thác vào Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ dủ lòng xót thương.

Khi có dịp đi hàng hương ở nơi này nơi kia, chúng ta nhận thấy ở nơi đó thường có rất nhiều tấm bia tạ ơn, của những người ngoại đạo. Điều ấy chứng tỏ Chúa luôn rộng lòng ban ơn cho tất cả mọi người đúng như lời Ngài thiết tha kêu mời: “Tất cả những ai đang mang gánh nặng nề hãy đến cùng Ta, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho”. Điều ấy cũng nói lên lòng tin mạnh mẽ vượt trên những khác biệt về tôn giáo, văn hóa hay quan điểm, để miễn sao “chạm vào” Đấng Chí Tôn.

Phải chăng lòng tin của họ như đang thức tỉnh lòng tin của chúng ta? Biết đâu chúng ta chỉ giống như đám đông chen lấn đụng chạm vào Chúa theo thói quen: vẫn dự lễ, cầu nguyện sớm tối mà không nhận ra Chúa đang hiện diện thực sự nơi các Bí tích, đặc biệt nơi Bí tích Thánh thể, nơi Phụng vụ các Giờ Kinh và cụ thể nơi từng anh chị em chúng ta gặp gỡ hằng ngày…

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta có được một lòng tin vững vàng như vị thủ lãnh hay như người đàn bà bị băng huyết, biết chạy đến “chạm vào” Chúa để lãnh nhận những “phép lạ” Chúa muốn thực hiện trong cuộc đời chúng ta. Amen

C/ Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

NIỀM TIN VÀ KHIÊM NHƯỜNG 

Tin mừng cho biết: một ông trưởng hội đường có con gái mới chết. Ông tin chắc Chúa có thể làm cho nó sống lại được, nên đến xin Chúa cứu giúp. Chúa liền đi theo ông… Dọc đường, một người đàn bà mắc bệnh băng huyết thấy Chúa thì lén sờ vào gấu áo Ngài, với niềm tin sẽ được khỏi bệnh. Và bà đã khỏi bệnh thật… Khi đến nhà ông kỳ lão, Chúa thấy người ta khóc lóc ồn ào thì bảo họ lui ra, rồi Ngài cầm tay đứa bé, nó liền sống lại. Người đàn bà băng huyết được khỏi bệnh và cô gái chết được sống lại đều nhờ lòng tin Chúa. Vì thế, đức tin rất cần cho được ơn cứu vớt phần hồn phần xác.

1. Phép lạ bởi lòng tin

Ông trưởng hội đường có đứa con gái đã chết. Chính ông xác định như thế. Khi Chúa Giêsu nói nó không chết mà chỉ ngủ thôi thì đám đông nhạo cười Ngài. Ở đây chúng ta thấy đức tin của vị kỳ mục rất mạnh. Trước sự ra đi của đứa con. Tất cả mọi phương thế trần gian đã chào thua. Lịch sử chưa bao giờ nói về một người đã chết được sống lại. Chính Chúa Giêsu cũng chưa cho ai sống lại từ cõi chết, vậy mà ông đến với Chúa, ông nói chắc ăn như bắp: “Xin Ngài đến đặt tay trên nó thì nó sẽ sống lại” (Mt 9,18).

Còn người đàn bà mắc bệnh loạn huyết: Bệnh bà rất nặng vì đã chữa trị suốt 12 năm mà không khỏi. Khi được nghe biết Chúa xuất hiện bà tin sẽ được khỏi: “Tôi chỉ cần sờ vào áo của Người thôi là sẽ được cứu” (Mt 9,20). Và đã xảy ra đúng như vậy.

Chúa Giêsu cũng xác nhận cả hai trường hợp được thụ hưởng phép lạ của Chúa là nhờ “đức tin”.

2. Thiên Chúa yêu thương hết mọi người

Tin mừng hôm nay ghi lại một vài cử chỉ của Chúa Giêsu đối với con người: một vị kỳ mục đến xin Ngài cứu đứa con vừa chết, người đàn bà mắc bệnh loạn huyết chỉ khấn thầm và sờ đến gấu áo Ngài, cả hai đại diện của đủ mọi tầng lớp mà Chúa Giêsu gặp gỡ hằng ngày. Ngài không loại trừ bất cứ hạng người nào, bất cứ giai cấp nào trong xã hội, bởi vì tất cả đều là đối tượng của Tình yêu Thiên Chúa. Vị kỳ mục tìm đến với Chúa, người đàn bà đã len lỏi giữa đám đông để sờ vào áo Ngài, đó là hình ảnh của sự tìm kiếm mà con người không ngừng thực hiện để đến với Chúa.

Nhưng thật ra, chính Thiên Chúa mới là Đấng đi bước trước để đến với con người. Phép lạ đã diễn ra như một kết quả của lòng tin: “Đức tin của con đã cứu chữa con”, nhưng cũng chính niềm tin đã giúp con người khám phá ra phép lạ Thiên Chúa không ngừng thực hiện vì yêu thương con người (Mỗi ngày một tin vui).

3. Đức tin và thử thách

Khi Chúa Giêsu đang giảng dạy thì ông trưởng hội đường đến bái lạy xin cứu chữa con gái ở nhà. Chúa Giêsu lên đường đi với ông về nhà. Quãng đường không biết bao xa, nhưng vì đám đông đi theo chen lấn, và xuất hiện một bà loạn huyết chen vào “phá đám”, nên chưa đến nơi thì có người đến báo là con ông đã chết. Có lẽ lúc này đức tin của ông trưởng hội đường bị đặt trước một thử thách rất lớn, bởi lẽ ra Chúa Giêsu có thể đến sớm hơn để “bệnh nhân không chết nếu bác sĩ Giêsu đến kịp”. Thế nhưng Chúa Giêsu đã vội trấn an: “Ông đừng sợ, cứ vững tin”. Và vì vững tin mà con gái ông đã được Chúa cho hồi sinh.

Cũng vậy, hành trình đức tin của một Kitô hữu chúng ta là một chặng đường dài, đôi khi còn bị gián đoạn với bao yếu tố ngoại cảnh mà chúng ta không lường trước được, thậm chí có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta vững chí như ông trưởng hội đường trong Tin mừng hôm nay thì sẽ được cứu độ (Hiền Lâm).

4. Đức tin và lòng khiêm nhường

Trường hợp ông trưởng hội đường cũng thế. Ông là một người có địa vị và thế giá trong dân. Điều này nói lên việc ông làm có ý thức và có thế giá. Thái độ khiêm nhường của ông trước mặt Chúa Giêsu diễn tả niềm tin sâu xa, ông đã quỳ mọp xuống dưới chân Chúa và khẩn khoản van xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin Ngài đến đặt tay trên cháu, để nó được cứu chữa và được sống”. Như vậy ông này phải tin Chúa Giêsu là ai, có quyền phép thế nào ông ta mới có cử chỉ và thái độ khiêm nhường và kêu xin như thế. Qua thái độ tin tưởng và lời cầu xin ấy, ông đã được toại nguyện.

Truyện: Lòng khiêm nhường của thánh Đa Minh

Thánh Đa Minh một hôm nói cùng những người đang có mặt trong phòng bệnh của ngài:

– Tôi không hiểu được tại sao Thiên Chúa không khiến lửa trên trời xuống thiêu huỷ cái làng này đi, vì nó chứa chấp một người tội lỗi nhất trong thiên hạ.

Họ nhìn nhau ngơ ngác:

– Phải chi chúng con biết được kẻ tội lỗi ấy là ai, để tìm cách cho họ được cải thiện.

– Người tội lỗi ấy chính là tôi. Phải, bởi vì nếu một người tội lỗi nhất trong thiên hạ được ơn Chúa dồi dào như tôi đã được, thì người đó đã nên thánh thiện hơn tôi đây gấp ngàn vạn lần rồi.

Chính vì khiêm nhường có một giá trị to lớn như thế, nên các nhà tu đức mới gọi khiêm nhường là nhân đức nền tảng của đời sống đạo đức. Và có người còn gọi là nhân đức mẹ của các nhân đức. Nhờ khiêm nhường, người môn đệ có thể dễ dàng nhận ra được tiếng nói của Chúa và gặp được Ngài trong cuộc đời của mình. Kẻ kiêu ngạo không bao giờ gặp được Chúa.

giảng dạy thì ông trưởng hội đường đến bái lạy xin cứu chữa con gái ở nhà. Chúa Giêsu lên đường đi với ông về nhà. Quãng đường không biết bao xa, nhưng vì đám đông đi theo chen lấn, và xuất hiện một bà loạn huyết chen vào “phá đám” nên chưa đến nơi thì có người đến báo là con ông đã chết. Có lẽ lúc này đức tin của ông trưởng hội đường bị đặt trước một thử thách rất lớn, bởi lẽ ra Chúa Giêsu có thể đến sớm hơn để “bệnh nhân không chết nếu bác sĩ Giêsu đến kịp”. Thế nhưng Chúa Giêsu đã vội trấn an: “Ông đừng sợ, cứ vững tin”. Và vì vững tin mà con gái ông đã được Chúa cho hồi sinh.

Cũng vậy, hành trình đức tin của một Kitô hữu chúng ta là một chặng đường dài, đôi khi còn bị gián đoạn với bào yếu tố ngoại cảnh mà chúng ta không lường trước được, thậm chí có lúc tưởng chừng như tuyệt vọng. Nhưng nếu chúng ta vững chí như ông trưởng hội đường trong Tin mừng hôm nay thì sẽ được cứu độ (Hiền Lâm).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.