Tin Mừng Với Bạn Trẻ 08/07/2023


Bạn có thấy ai ăn chay mà cứ… “ngó ngang ngó ngửa”

để so bì “ai ăn nhiều ai ăn ít”, thậm chí còn “hậm hực”
vì thấy có người không chịu ăn chay như mình?
Có đấy! Điển hình là một số môn đệ của Gioan Tẩy Giả.
Hôm nay họ kéo đến “có ý kiến” với Thầy Giêsu:
“Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay,
mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
Quả thực, có tìm hết bốn sách Tin Mừng
cũng chẳng thấy chỗ nào nói các môn đệ ăn chay!
Họ không thấy các môn đệ của Thầy Giêsu ăn chay như họ là phải,
bởi lẽ, Thầy Giêsu đã dạy các môn đệ của mình
ăn chay “kiểu mới” như thế này:

“Khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm,
để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ Cha của anh,
Đấng hiện diện nơi kín đáo….” (Mt 6,17-18).
“Ăn chay” không phải là để “khoe” hoặc để thấy mình … đạo đức
cho bằng để yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em hơn.
Là nói “không” với dục vọng, với những gì kéo mình xa Chúa,
xa anh chị em, để trở về với Chúa và anh chị em.
Đó là cách ăn chay đẹp lòng Chúa như ngôn sứ Isaia từng nói:
“Mở xiềng xích bạo tàn, trả tự do cho người bị áp bức,
chia cơm cho người đói, thấy ai mình trần
thì cho áo che thân,…” (Is 58,6-7)
Hôm nay, bạn không cần phải “nhịn ăn nhịn uống”,
nhưng bạn vẫn có thể “ăn chay” như thế này:
– Nhịn những lời gây thương tổn, chỉ nói những lời tử tế.
– Nhịn buồn rầu, sống lòng biết ơn
– Nhịn giận dữ, học sự nhẫn nại.
– Nhịn phàn nàn, tập đơn sơ phó thác
– Nhịn ích kỷ, vun trồng lòng trắc ẩn.
– Nhịn cay nghiệt, đong đầy niềm vui.
– Nhịn ghen ghét, tập tha thứ, làm hòa.
– Nhịn bớt nói, để im lặng lắng nghe…
Và bạn sẽ cảm nếm được niềm vui của… “ăn chay”.

“Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay,
mà môn đệ ông lại không ăn chay?” (Mt 9,14)

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.