Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 15 Thường niên năm A

Bài hát cộng đồng cho Chúa nhật 15 Thường niên năm A

Thánh Ca

60 lượt xem


print

BÀI HÁT CỘNG ĐỒNG CHO
CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Ủy ban Thánh nhạc / Hội đồng Giám mục Việt Nam

WHĐ (09.07.2023) – Nhằm thực hiện việc hát cộng đồng trong phụng vụ, Ủy ban Thánh nhạc trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam đề nghị những bài hát sau đây cho Chúa nhật 15 Thường niên năm A.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.