Thánh lễ làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ Đức Phong

Thánh lễ làm phép và đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ Đức Phong

Cập nhật lúc 09:23 08/07/2023
WGPHH – Sáng ngày 05.07.2023, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến đã dâng Thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức làm phép đất, đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ Đức Phong – giáo xứ Thanh Uyên – giáo hạt Tây Nam  Phú Thọ.

Trước Thánh lễ, Đức cha Đaminh đã chủ sự nghi thức làm phép diện tích đất và đặt viên đá đầu tiên. Đây là nghi thức cầu xin Thiên Chúa đổ tràn ơn lành trên ngôi thánh đường này, cũng như quá trình xây dựng, để danh Chúa được rạng ngời khắp nơi.
Tiếp đến là Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Đaminh chủ sự. Đồng tế trong Thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý thầy và đông đảo bà con tín hữu.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Đaminh chia sẻ niềm vui cùng cộng đoàn dân Chúa giáo họ Đức Phong và ước mong Thiên Chúa sẽ ở mãi nơi này, để cộng đoàn làm chứng nhân cho sự trường tồn của Giáo hội. Đối với cộng đoàn giáo họ Đức Phong, nguyện vọng không chỉ là xây dựng ngôi thánh đường mới này, mà là khôi phục lại giáo xứ Đức Phong trong tương lai, để xứng đáng với giáo xứ có chiều dài lịch sử hơn ba trăm năm. Đức cha mời gọi cộng đoàn cầu xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho cộng đoàn giáo họ chung tay xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, để ngày càng mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến, trở nên nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đời hôm nay.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức cha, quý cha, quý khách và cộng đoàn. Trong tâm tình quý mến đối với vị Cha chung giáo phận, vị đại diện kính dâng lên Đức cha bó hoa thắm đượm ân tình của cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân và cảm mến. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn phù trợ, để giáo họ Đức Phong ngày càng phát triển hơn cả về cơ sở vật chất và đời sống đức tin.
Những hình ảnh:


 

BTT giáo hạt Tây Nam PT
WGPHH – Sáng ngày 05.07.2023, Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến đã dâng Thánh lễ tạ ơn và chủ sự nghi thức làm phép đất, đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ giáo họ Đức Phong – giáo xứ Thanh Uyên – giáo hạt Tây Nam  Phú Thọ.

Trước Thánh lễ, Đức cha Đaminh đã chủ sự nghi thức làm phép diện tích đất và đặt viên đá đầu tiên. Đây là nghi thức cầu xin Thiên Chúa đổ tràn ơn lành trên ngôi thánh đường này, cũng như quá trình xây dựng, để danh Chúa được rạng ngời khắp nơi.
Tiếp đến là Thánh lễ tạ ơn do Đức cha Đaminh chủ sự. Đồng tế trong Thánh lễ có quý cha trong và ngoài giáo hạt, quý thầy và đông đảo bà con tín hữu.
Giảng trong Thánh lễ, Đức cha Đaminh chia sẻ niềm vui cùng cộng đoàn dân Chúa giáo họ Đức Phong và ước mong Thiên Chúa sẽ ở mãi nơi này, để cộng đoàn làm chứng nhân cho sự trường tồn của Giáo hội. Đối với cộng đoàn giáo họ Đức Phong, nguyện vọng không chỉ là xây dựng ngôi thánh đường mới này, mà là khôi phục lại giáo xứ Đức Phong trong tương lai, để xứng đáng với giáo xứ có chiều dài lịch sử hơn ba trăm năm. Đức cha mời gọi cộng đoàn cầu xin Thiên Chúa chúc lành và ban cho cộng đoàn giáo họ chung tay xây dựng lại cơ đồ mà tổ tiên đã để lại, để ngày càng mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng trong đức cậy, nồng nàn trong đức mến, trở nên nhân chứng cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đời hôm nay.
Trước khi nhận phép lành cuối lễ, một vị đại diện giáo họ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức cha, quý cha, quý khách và cộng đoàn. Trong tâm tình quý mến đối với vị Cha chung giáo phận, vị đại diện kính dâng lên Đức cha bó hoa thắm đượm ân tình của cộng đoàn dân Chúa.
Thánh lễ kết thúc trong tâm tình tri ân và cảm mến. Nguyện xin Thiên Chúa ban ơn phù trợ, để giáo họ Đức Phong ngày càng phát triển hơn cả về cơ sở vật chất và đời sống đức tin.
Những hình ảnh:


 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.