Họp Mặt Nghĩa Sĩ Và Dự Trưởng Hạt Bạc Liêu Tại Tắc Sậy Ngày 7/7/2023

Họp Mặt Nghĩa Sĩ Và Dự Trưởng Hạt Bạc Liêu Tại Tắc Sậy Ngày 7/7/2023

Mục Vụ Thiếu Nhi

32 lượt xem


print

Họp Mặt Nghĩa Sĩ Và Dự Trưởng Hạt Bạc Liêu

Tại Tắc Sậy Ngày 7/7/2023

Hôm nay, ngày 7/7 lúc 7g00 tại Tắc Sậy, 300 em Nghĩa sĩ và Dự trưởng của Hạt Bạc Liêu đã họp mặt để cùng nhau vui chơi và học hỏi theo tinh thần “Hiệp nhất trong Đức Kitô”

MVTT/Hạt Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.