Giới trẻ Cao Bộ lần đầu tiên mừng lễ quan thầy

Giới trẻ Cao Bộ lần đầu tiên mừng lễ quan thầy

Ngày 6/7/2023, Giới trẻ Giáo xứ Cao Bộ long trọng tổ chức lễ thánh tử đạo Ma-ri-a Gô-rét-ti, quan thầy với chủ đề: “Hiến lễ tình yêu.” Thánh lễ do Cha An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng, đặc trách Giới trẻ Giáo hạt chủ sự.

Hiện diện trong Thánh lễ quan thầy lần đầu tiên có Cha quản hạt Phê-rô Trần Văn Việt; Cha Giu-se Nguyễn Khắc Trường, chính xứ Lam Điền; Cha xứ Giu-se Phạm Hoàng Huy; đông đảo các bạn giới trẻ trong ngoài Giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa.

Sau giờ đón tiếp, vào lúc 16h00, Cha Phê-rô Nguyễn Văn Chiến, Giáo phận Hưng Hóa chia sẻ cùng các bạn Giới trẻ với chủ đề “Tình yêu trong giới trẻ hiện nay.”

Cao điểm của ngày lễ quan thầy là Thánh lễ tạ ơn lúc 17h30 do Cha An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng chủ sự. Chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ, Cha quản hạt Phê-rô Trần Văn Việt đã chia sẻ về: “Đức tính hiền hậu, tấm lòng vị tha của thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti, dù có phải chết, thánh nữ vẫn giữ đức trinh khiết cho mình và tha thứ cho người đã giết hại mình.” Từ đó, Cha Phê-rô mời gọi các bạn giới trẻ hãy noi gương thánh quan thầy, sống thánh thiện và giữ gìn bản thân vì xã hội bây giờ đang rơi vào trạng thái tục hóa.

Kết thúc Thánh lễ, một bạn đại diện bày tỏ tâm tình tri ân tới quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân, quý phụ huynh đã cầu nguyện và giúp đỡ để các bạn có được ngày lễ quan thầy đầy sốt sắng như hôm nay.

Vào lúc 19h30, chương trình hoan ca chính thức được diễn ra với sự khai mạc của Cha xứ Giu-se. Các tiết mục cử điệu sôi động, các bài múa đầy du dương và những nhạc phẩm thánh ca đầy ý nghĩa xin dâng lễ thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti. Trước khi kết thúc phần hoan ca, các bạn giới trẻ đã họa lại hoạt cảnh về thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh quan thầy Ma-ri-a Gô-rét-ti, xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống trên các bạn trẻ đặc biệt là các bạn Giới trẻ Giáo xứ Cao bộ, biết noi gương các nhân đức của ngài, luôn hướng lòng về Chúa với một tình yêu trong sáng, xa tránh tội lỗi. Nhờ đó, các bạn ngày một hoàn thiện bản thân và thắp lên trong mình ngọn lửa cháy bỏng của đức tin, cậy, mến, để sẵn sàng dấn thân ra đi loan truyền tình yêu của Chúa đến với muôn người.

Facebook

Twitter

Email

Print

Giới trẻ Cao Bộ lần đầu tiên mừng lễ quan thầy

Ngày 6/7/2023, Giới trẻ Giáo xứ Cao Bộ long trọng tổ chức lễ thánh tử đạo Ma-ri-a Gô-rét-ti, quan thầy với chủ đề: “Hiến lễ tình yêu.” Thánh lễ do Cha An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng, đặc trách Giới trẻ Giáo hạt chủ sự.

Hiện diện trong Thánh lễ quan thầy lần đầu tiên có Cha quản hạt Phê-rô Trần Văn Việt; Cha Giu-se Nguyễn Khắc Trường, chính xứ Lam Điền; Cha xứ Giu-se Phạm Hoàng Huy; đông đảo các bạn giới trẻ trong ngoài Giáo xứ và cộng đoàn dân Chúa.

Sau giờ đón tiếp, vào lúc 16h00, Cha Phê-rô Nguyễn Văn Chiến, Giáo phận Hưng Hóa chia sẻ cùng các bạn Giới trẻ với chủ đề “Tình yêu trong giới trẻ hiện nay.”

Cao điểm của ngày lễ quan thầy là Thánh lễ tạ ơn lúc 17h30 do Cha An-tôn Nguyễn Ngọc Sáng chủ sự. Chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ, Cha quản hạt Phê-rô Trần Văn Việt đã chia sẻ về: “Đức tính hiền hậu, tấm lòng vị tha của thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti, dù có phải chết, thánh nữ vẫn giữ đức trinh khiết cho mình và tha thứ cho người đã giết hại mình.” Từ đó, Cha Phê-rô mời gọi các bạn giới trẻ hãy noi gương thánh quan thầy, sống thánh thiện và giữ gìn bản thân vì xã hội bây giờ đang rơi vào trạng thái tục hóa.

Kết thúc Thánh lễ, một bạn đại diện bày tỏ tâm tình tri ân tới quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý ân nhân, quý phụ huynh đã cầu nguyện và giúp đỡ để các bạn có được ngày lễ quan thầy đầy sốt sắng như hôm nay.

Vào lúc 19h30, chương trình hoan ca chính thức được diễn ra với sự khai mạc của Cha xứ Giu-se. Các tiết mục cử điệu sôi động, các bài múa đầy du dương và những nhạc phẩm thánh ca đầy ý nghĩa xin dâng lễ thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti. Trước khi kết thúc phần hoan ca, các bạn giới trẻ đã họa lại hoạt cảnh về thánh Ma-ri-a Gô-rét-ti đầy cảm xúc và ý nghĩa.

Nhờ lời chuyển cầu của thánh quan thầy Ma-ri-a Gô-rét-ti, xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn vàn ơn phúc xuống trên các bạn trẻ đặc biệt là các bạn Giới trẻ Giáo xứ Cao bộ, biết noi gương các nhân đức của ngài, luôn hướng lòng về Chúa với một tình yêu trong sáng, xa tránh tội lỗi. Nhờ đó, các bạn ngày một hoàn thiện bản thân và thắp lên trong mình ngọn lửa cháy bỏng của đức tin, cậy, mến, để sẵn sàng dấn thân ra đi loan truyền tình yêu của Chúa đến với muôn người.

Facebook

Twitter

Email

Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.