Bế giảng khóa học Mục vụ Thánh nhạc tại các giáo hạt

Khóa học Mục vụ Thánh nhạc (Đàn nhạc – Ca trưởng) tại các giáo hạt được khai mạc từ ngày 10/6/2023 và kết thúc vào ngày 05/7/2023. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì khóa học đã kết thúc tốt đẹp, cha trưởng Ban Thánh nhạc Phaxicô X. Bùi Quang Thuận, cha phó Ban Giuse Nguyễn Đức Trưởng và cha Tôma Nguyễn Văn Huệ đã tới các giáo hạt để cùng với quý cha xứ sở tại hiệp dâng thánh lễ bế giảng khóa học. Cùng tham dự trong thánh lễ có đông đảo giáo dân nơi giáo xứ sở tại, quý phụ huynh và quý học viên. Được biết, con số thống kê cuối khóa học tại 6 giáo hạt là 450 học viên.

Ngày 02/7/2023, vào hồi 19g30, tại giáo xứ An Bài – Hạt Nội Bài, có cha xứ Hêrônimô Ngyễn Văn Tính, cha Giuse Đặng Văn Trọng và cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng cùng hiệp dâng thánh lễ với sự tham dự của 66 học viên.

Ngày 3/7/2023, vào hồi 19g30, tại giáo xứ Ngọc Lâm – Hạt Thái Nguyên, có cha xứ Phaxicô X. Nguyễn Văn Huân, cha Phanxicô X. Bùi Quang Thuận, cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng cùng hiệp dâng thánh lễ cùng với sự tham dự của 64 học viên.

Ngày 4/7/2023, vào hồi 19g30, tại giáo xứ Yên Mỹ – Hạt Vĩnh Phúc, có cha xứ Giuse Lê Thành Văn, cha Phanxicô Xaviê Bùi Quang Thuận, cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng cùng hiệp dâng thánh lễ với sự tham dự của 80 học viên.

Ngày 4/7/2023, vào hồi 19g30, tại giáo xứ Đồng Chương – Hạt Tuyên Quang, có cha phụ tá Giuse Trương Văn Tú và cha Tôma Nguyễn Văn Huệ cùng hiệp dâng thánh lễ với sự tham dự của 64 học viên.

Ngày 5/7/2023, vào hồi 18g30, tại giáo xứ Ngô Khê – Hạt Bắc Ninh, có cha xứ Đaminh Nguyễn Xuân Trường và cha Giuse Nguyễn Đức Trưởng cùng hiệp dâng thánh lễ với sự tham dự của 100 học viên.

Ngày 5/7/2023, vào hồi 19g30, tại giáo xứ Yên Lễ – Hạt Bắc Giang, có cha xứ Phanxicô X. Phạm Văn Quang, cha Phaxicô X. Bùi Quang Thuận, cha Tôma Nguyễn Văn Huệ cùng hiệp dâng thánh lễ với sự tham dự của 78 học viên.

BTT Thánh Nhạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.