Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên | Mt 9:9-13 | Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên | Mt 9:9-13 | Phút Cầu Nguyện

Chính Chúa Giêsu là người đi bước trước trong việc kêu gọi khi Người đi ngang qua, thấy Matthêu còn đang ngồi ở bàn thu thuế. Hẳn ông cũng nghe biết nhiều về Chúa Giêsu – một người nổi tiếng trong lời nói và hành động khiến nhiều người mến mộ. Khi nhìn lại chính mình, có lẽ Matthêu cảm thấy mình bất xứng và tội lỗi vì công việc thu thuế mà ông đang kiếm cơm… 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần XIII Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu ( 9,9-13 )

9 Hôm ấy, khi Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!”. Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy?”. 12 Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: “Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. 13 Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.

SUY NIỆM

Đoạn trích Tin mừng hôm nay do chính thánh sử Mátthêu thuật lại về việc Chúa Giêsu kêu gọi ông – một người Lêvi thu thuế.

Chính Chúa Giêsu là người đi bước trước trong việc kêu gọi khi Người đi ngang qua, thấy Matthêu còn đang ngồi ở bàn thu thuế. Hẳn ông cũng nghe biết nhiều về Chúa Giêsu – một người nổi tiếng trong lời nói và hành động khiến nhiều người mến mộ. Khi nhìn lại chính mình, có lẽ Matthêu cảm thấy mình bất xứng và tội lỗi vì công việc thu thuế mà ông đang kiếm cơm. Cho nên việc Chúa Giêsu đoái hoài đến mình làm Matthêu bất ngờ. Ông xúc động tới nỗi đứng bật dậy ngay khi vừa nghe thấy tiếng Chúa mời gọi, và lập tức rời khỏi bàn thu thuế nơi ông đã gắn bó bấy lâu nay. Ông còn thể hiện sự vui mừng tới nỗi làm tiệc đãi bạn bè. Trong khi ấy, có những người Do Thái coi người làm nghề thu thuế như Matthêu là tay sai cho ngoại bang, cùng đế quốc La Mã đè đầu cưỡi cổ dân. Cho nên họ tỏ vẻ trách cứ khi thấy thầy trò Chúa Giêsu đồng bàn với những người mà họ liệt vào hàng “tội lỗi”

Tuy nhiên, vì Chúa Giêsu thấu suốt tâm can của con người, nên Người khuyên dạy: “Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc, nhưng là người đau yếu!”. Với người tội lỗi là “đau yếu về mặt tâm hồn”, Chúa chữa trị bằng việc không nhìn về quá khứ mà nhìn về tương lai. Người sẵn lòng gọi một người tội lỗi làm môn đệ để họ rao giảng về lòng thương xót, về trái tim nhân từ của Chúa. Còn với những người tự cho mình khỏe mạnh mà khinh thường người khác, Chúa bảo: “Ta không đến để kêu gọi người công chính, nhưng kêu gọi người tội lỗi” để mời gọi họ sống khiêm tốn hơn. Trước mặt Chúa, không ai là hoàn hảo. Nhận ra điều ấy để từ đó mình mới sẵn sàng cảm thông cho những yếu đuối của anh chị em.

Lạy Chúa, xin giúp con luôn biết khiêm tốn để không ngừng nhận ra tình yêu nhân từ của Chúa, nhận thấy con được Chúa yêu thương không phải vì con xứng đáng với tình thương của Thiên Chúa mà đơn giản vì con là kẻ tội nhân đáng thương. Amen. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.