Giáo xứ Lã Hoàng: Hội nghị sơ kết công tác mục vụ bán niên năm 2023

Giáo xứ Lã Hoàng: Hội nghị sơ kết công tác mục vụ bán niên năm 2023

Cập nhật lúc 08:14 04/07/2023
WGPHH – Ngày 29.06.2023, giáo xứ Lã Hoàng tổ chức hội nghị sơ kết công tác mục vụ bán niên năm 2023.

Chương trình hội nghị được bắt đầu vào lúc 7g30 với giờ chia sẻ lời Chúa của thầy quê hương Giuse Nguyễn Thế Tài. Trong phần chia sẻ lời Chúa, thầy đã giúp cộng đoàn cầu nguyện qua đoạn lời Chúa và mời gọi mỗi người ý thức hơn để trở nên người phục vụ, trở nên khí cụ bình an của Chúa, làm chứng bằng đời sống chứng tá, đem yêu thương đến cho mọi người.    
Sau giờ cầu nguyện sốt sắng vào lúc 8g30, cha xứ Giuse Phan Văn Luật đã chủ sự cuộc họp cùng với cha phó Luca Hoàng Hữu Đô và quý thầy, quý dì cùng với sự tham gia của 82 thành viên trong giáo xứ.
Mở đầu hội nghị, ông chủ tịch hội đồng giáo xứ đã đọc bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và đưa ra phương hướng 6 tháng cuối năm. Sau bản báo cáo, quý cha, quý thầy, quý dì và các thành viên tham dự hội nghị cùng nhau tham luận về các vấn đề đã làm được cũng như những vấn đề cần khắc phục và công tác hoạt động đức tin trong 3 giáo họ.
Tiếp đến, cha xứ Giuse và các thành viên đã đề ra những phương hướng mục vụ trong thời gian tới, bao gồm xây dựng nhà giáo lý để phục vụ cho việc học tập và giảng dạy, chú trọng đến việc giáo dục thiếu nhi trong việc học hỏi lời Chúa và học hỏi giáo lý. Cha xứ nhấn mạnh rằng cộng đoàn hãy tiếp tục phát huy xây dựng một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn phụng tự sốt sáng, một cộng đoàn bác ái yêu thương và một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.
Trước khi kết thúc, cha phó Luca đã đúc kết nội dung hội nghị và có lời cảm ơn cha xứ, quý thầy, quý dì và các thành viên tham dự hội nghị.
Hội nghị kết thúc lúc 11g00, với tâm tình tạ ơn Chúa và cùng dự bữa cơm thân mật tại khuôn viên giáo xứ.
Ước mong qua lời cầu nguyện và sự hướng dẫn của cha xứ Giuse, cha phó Luca, cùng với tinh thần hiệp nhất giữa các thành viên trong hội đồng mục vụ giáo xứ, các tín hữu giáo xứ Lã Hoàng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ về đời sống đức tin, lòng yêu mến và tinh thần phục vụ.
Những hình ảnh:

BTT giáo xứ Lã Hoàng
WGPHH – Ngày 29.06.2023, giáo xứ Lã Hoàng tổ chức hội nghị sơ kết công tác mục vụ bán niên năm 2023.

Chương trình hội nghị được bắt đầu vào lúc 7g30 với giờ chia sẻ lời Chúa của thầy quê hương Giuse Nguyễn Thế Tài. Trong phần chia sẻ lời Chúa, thầy đã giúp cộng đoàn cầu nguyện qua đoạn lời Chúa và mời gọi mỗi người ý thức hơn để trở nên người phục vụ, trở nên khí cụ bình an của Chúa, làm chứng bằng đời sống chứng tá, đem yêu thương đến cho mọi người.    
Sau giờ cầu nguyện sốt sắng vào lúc 8g30, cha xứ Giuse Phan Văn Luật đã chủ sự cuộc họp cùng với cha phó Luca Hoàng Hữu Đô và quý thầy, quý dì cùng với sự tham gia của 82 thành viên trong giáo xứ.
Mở đầu hội nghị, ông chủ tịch hội đồng giáo xứ đã đọc bản báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 và đưa ra phương hướng 6 tháng cuối năm. Sau bản báo cáo, quý cha, quý thầy, quý dì và các thành viên tham dự hội nghị cùng nhau tham luận về các vấn đề đã làm được cũng như những vấn đề cần khắc phục và công tác hoạt động đức tin trong 3 giáo họ.
Tiếp đến, cha xứ Giuse và các thành viên đã đề ra những phương hướng mục vụ trong thời gian tới, bao gồm xây dựng nhà giáo lý để phục vụ cho việc học tập và giảng dạy, chú trọng đến việc giáo dục thiếu nhi trong việc học hỏi lời Chúa và học hỏi giáo lý. Cha xứ nhấn mạnh rằng cộng đoàn hãy tiếp tục phát huy xây dựng một cộng đoàn đức tin vững mạnh, một cộng đoàn phụng tự sốt sáng, một cộng đoàn bác ái yêu thương và một cộng đoàn loan báo Tin Mừng.
Trước khi kết thúc, cha phó Luca đã đúc kết nội dung hội nghị và có lời cảm ơn cha xứ, quý thầy, quý dì và các thành viên tham dự hội nghị.
Hội nghị kết thúc lúc 11g00, với tâm tình tạ ơn Chúa và cùng dự bữa cơm thân mật tại khuôn viên giáo xứ.
Ước mong qua lời cầu nguyện và sự hướng dẫn của cha xứ Giuse, cha phó Luca, cùng với tinh thần hiệp nhất giữa các thành viên trong hội đồng mục vụ giáo xứ, các tín hữu giáo xứ Lã Hoàng sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ về đời sống đức tin, lòng yêu mến và tinh thần phục vụ.
Những hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.