Thánh lễ ra mắt giới trẻ Giáo xứ Hàm Long

Thánh lễ ra mắt giới trẻ Giáo xứ Hàm Long

Thứ Bảy, ngày 01/7/2023, Giáo xứ Hàm Long vui mừng tổ chức Thánh lễ tạ ơn thành lập giới trẻ Giáo xứ.

Thánh lễ do Cha đặc trách giới trẻ Tổng Giáo phận Phê-rô Tạ Văn Tuân chủ sự, đồng tế có Cha xứ Alphongso Phạm Hùng, sự hiện diện của các bạn trẻ và cộng đoàn Giáo xứ.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng nhưng cũng không kém niềm vui và sự hào hứng của các bạn trẻ.

Hy vọng giới trẻ Giáo xứ Hàm Long sẽ ngày càng thăng tiến để có thể lan toả tình yêu của Chúa đến với mọi người ngang qua các hoạt động đầy lửa nhiệt thành của tuổi trẻ.

BTT Gx. Hàm Long

Facebook

Twitter

Email

Print

Thánh lễ ra mắt giới trẻ Giáo xứ Hàm Long

Thứ Bảy, ngày 01/7/2023, Giáo xứ Hàm Long vui mừng tổ chức Thánh lễ tạ ơn thành lập giới trẻ Giáo xứ.

Thánh lễ do Cha đặc trách giới trẻ Tổng Giáo phận Phê-rô Tạ Văn Tuân chủ sự, đồng tế có Cha xứ Alphongso Phạm Hùng, sự hiện diện của các bạn trẻ và cộng đoàn Giáo xứ.

Thánh lễ được cử hành trong bầu khí trang nghiêm sốt sắng nhưng cũng không kém niềm vui và sự hào hứng của các bạn trẻ.

Hy vọng giới trẻ Giáo xứ Hàm Long sẽ ngày càng thăng tiến để có thể lan toả tình yêu của Chúa đến với mọi người ngang qua các hoạt động đầy lửa nhiệt thành của tuổi trẻ.

BTT Gx. Hàm Long

Facebook

Twitter

Email

Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.