Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên Năm A | Mt 10:37-42 | Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên Năm A | Mt 10:37-42 | Phút Cầu Nguyện

Lời mời gọi từ bỏ chính mình để bước theo Chúa Giêsu Kitô nơi trang Tin mừng Chúa nhật hôm nay, nằm trong chương 10 của Tin mừng Matthêu, khởi đi từ khung cảnh Chúa Giêsu sai nhóm Mười Hai đi rao giảng cùng với năng quyền Người trao ban là chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Tất cả như những dấu chỉ sống động, hậu thuẫn cho lời rao giảng cốt yếu rằng: “Nước Trời đã đến gần” (Mt 10,7)…

Suy Niệm Lời Chúa
Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên Năm A
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (10,37-42)

37 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39 Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy. 41 Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. 42 Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”.

SUY NIỆM

Lời mời gọi từ bỏ chính mình để bước theo Chúa Giêsu Kitô nơi trang Tin mừng Chúa nhật hôm nay, nằm trong chương 10 của Tin mừng Matthêu, khởi đi từ khung cảnh Chúa Giêsu sai nhóm Mười Hai đi rao giảng cùng với năng quyền Người trao ban là chữa lành bệnh tật và xua trừ ma quỷ. Tất cả như những dấu chỉ sống động, hậu thuẫn cho lời rao giảng cốt yếu rằng: “ Nước Trời đã đến gần ” (Mt 10,7).

Thật vậy, thực tại nước Trời trở nên dễ lắng nghe và mau được đón nhận, trước tiên nhờ chứng tá của những người được sai đi, qua chính thái độ dứt khoát từ bỏ mình và sẵn sàng đón tiếp anh chị em như là chính Chúa. Đây luôn là hai mặt của một thực tại sống động nơi người môn đệ chính danh. Nói như kinh nghiệm của thánh Phaolô, một khi nhận biết Đức Kitô là mối lợi tuyệt vời, thì mọi sự khác – điều mà ngài vốn từng cậy dựa và tự hào – nay đều là rác rưởi, là thiệt thòi (x. Pl 3,8). Hơn nữa, vì chính Đức Kitô, Đấng đã yêu thương và tuyển chọn ngài chỉ do lòng thương xót, như đã thôi thúc ngài khao khát và chỉ muốn “ trở nên mọi sự cho mọi người ” (1Cr 9,22). Hãy nhìn những hy sinh, từ bỏ của các bạn trẻ trong việc đầu tư học hành hay dấn thân trong cuộc sống; gần hơn là những cần lao vất vả của các bậc cha mẹ dành cho con cái cùng những người thân yêu… Tất cả như càng thêm cảm kích lớn lao trước tình yêu vô điều kiện của Chúa Con khi hoàn toàn từ bỏ vinh quang, trở nên giống phàm nhân, chung chia phận người hầu chỉ cho loài người con đường trọn hảo, trở nên những người con thảo của Cha trên trời. Một tình yêu dám “ trở nên mọi sự cho mọi người ”, nhờ biết từ bỏ ý riêng và chu toàn ý Cha: “ Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy ” (Ga 4,34). Đó là sự biến đổi trọn vẹn khi dám liều cả mạng sống mình, hay nói như thánh Phaolô, là đảm nhận nên một mỗi ngày trong Chúa: “ Tôi sống nhưng không còn là tôi nữa, mà là Đức Kitô sống trong tôi ” (Gal 2,20).

Lạy Chúa Giêsu, thực tại nước Thiên Chúa không ở đâu xa, nhưng ngay nơi cuộc sống hiện tại của chúng con, trong mỗi cố gắng từ bỏ và mỗi chọn lựa thuộc về Ngài. Xin giúp chúng con ngày càng cảm nếm đậm sâu niềm hạnh phúc vì được Chúa yêu, vì được Chúa chọn gọi một cách nhưng không là những người môn đệ thừa sai, ở bất cứ nơi đâu, hay bất kể nhiệm vụ nào. Xin giúp chúng con biết khởi đi từ sự từ bỏ và học biết đón nhận: từ bỏ chính mình để đón nhận một gia đình giữa những người anh chị em trong Đức Kitô (x. Mt 12,50). Amen. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.