Lời nguyện chung Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên – năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lời nguyện chung Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên – năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa, trên hành trình dương thế này có biết bao cám dỗ và cạm bẫy, xin Chúa luôn ở với chúng con và củng cố đức tin để chúng con sẵn sàng đón nhận và vác lấy thánh giá hằng ngày mà bước theo Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con…

Lời nguyện chung
Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên – năm A
Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, để trở nên môn đệ của Chúa Giêsu, mỗi Kitô hữu cần phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Người. Với quyết tâm theo Chúa, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:

1. Hội thánh có trách nhiệm khơi dậy và củng cố đức tin nơi mọi tín hữu. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo hoàng Phanxicô, các giám mục và linh mục luôn biết chăm lo đời sống đức tin của dân Chúa bằng chính đời sống thánh thiện, hầu củng cố và thắp lên nơi họ niềm khao khát tìm kiếm Chúa.

2. Chúa đã nói: “Ai đành mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm lại được nó”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống đời thánh hiến biết hiến dâng đời sống cách trọn vẹn và tròn đầy cho Thiên Chúa, hầu trở nên những người môn đệ chính danh của Ngài.

3. Thánh Phaolô khuyên rằng: “Anh em hãy tự kể như mình đã chết với tội lỗi, nhưng sống cho Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình trẻ luôn biết làm sinh động đời sống đức tin của mình nơi môi trường mình sinh sống để loan báo Tin mừng tình yêu.

4. Thiên Chúa là nguồn bình an cho những ai có lòng phó thác. Xin cho mọi thành viên trong giáo xứ chúng ta luôn biết sống tin yêu, phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa, đang khi phải đối diện với nhiều thử thách, gian truân trong cuộc đời, để danh Chúa được ngày càng cả sáng hơn.

Lạy Chúa, trên hành trình dương thế này có biết bao cám dỗ và cạm bẫy, xin Chúa luôn ở với chúng con và củng cố đức tin để chúng con sẵn sàng đón nhận và vác lấy thánh giá hằng ngày mà bước theo Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Tải về file word: Tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.