Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên | Mt 8:1-4 | Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên | Mt 8:1-4 | Phút Cầu Nguyện

Phép lạ, ban đầu, có thể khiến cho người khác kinh ngạc. Cũng vì thế mà dân chúng theo người đông đảo. Nhưng không phải ai cũng đón nhận được phép lạ, hoặc vì như anh cùi này chủ động tiến lại phía Chúa Giêsu để xin phép lạ từ Người, hoặc Chúa Giêsu chủ động làm phép lạ trong một điều kiện nào đó…

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Sáu Tuần XII Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (8,1-4)

1Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. 2Bỗng có một người mắc bệnh phong tiến lại, bái lạy Người và nói: “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. 3Người giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi”. Lập tức, anh được sạch bệnh phong. 4Rồi Đức Giê-su bảo anh: “Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết”.

SUY NIỆM

Lời rao giảng đi đôi với hành động. Lời hay ý đẹp cũng cần có gương sáng hiện thực minh chứng. Có thể vì thế mà vị thánh sử đã trình thuật phép lạ đầu tiên (chương 8 gồm nhiều phép lạ kèm theo) để cho sống động hơn về những gì người ra giảng.

Phép lạ, ban đầu, có thể khiến cho người khác kinh ngạc. Cũng vì thế mà dân chúng theo người đông đảo. Nhưng không phải ai cũng đón nhận được phép lạ, hoặc vì như anh cùi này chủ động tiến lại phía Chúa Giêsu để xin phép lạ từ Người, hoặc Chúa Giêsu chủ động làm phép lạ trong một điều kiện nào đó.

Trước hết, phép lạ gây kinh ngạc cho người xem. Còn đối với người nhận được phép lạ, thì đó là một khởi đầu cho niềm tin đích thực. Anh cùi này, chưa nhận phép lạ nhưng anh đã tin: anh sụp lạy trước Chúa Giêsu và van xin Người. Niềm tin có khi bắt đầu từ cách nghĩ đơn sơ: Ngài có thể làm điều đó với tôi; rồi khi đụng chạm đến Đấng uy quyền, nó càng củng cố và làm sâu sắc hơn về đức tin đó, vì nó là hành vi cá vị, một kinh nghiệm riêng tư dẫn vào cuộc gặp gỡ linh thánh với Đấng uy quyền, siêu việt.

Ở đây, chúng ta thấy sự khác biệt giữa đám đông và anh cùi: đám đông chỉ đi theo, còn anh cùi thì tách ra, tiến lên và gặp Chúa Giêsu. Ở đây, chúng ta cũng thấy Chúa Giêsu cũng có cách gặp gỡ khác biệt: đám đông thì Chúa nhìn thấy, nhưng đụng chạm người cùi thì là riêng biệt. Việc đụng chạm người cùi là phạm luật thanh sạch, vì người cùi thì ô uế nên bị cấm tiếp xúc với người lành. Từ đây, chúng ta thử nhìn lại kinh nghiệm đức tin của mình xem. Làm môn đệ của Chúa là dám tách khỏi đám đông để phụng sự Chúa. Làm môn đệ của Chúa là để Chúa đụng chạm đến mình và làm cho nên thanh sạch. Dù cho đó là bước khởi đầu. Rồi từng bước, từng bước Chúa dẫn ta đi. Tiếc là ngày hôm nay, nhiều người nhận mình là môn đệ của Chúa Giêsu, là Kitô hữu, nhưng lại không dám tách khỏi đám đông, không dám mạnh dạn phụng sự Chúa, không dám để Chúa đụng chạm vào trái tim mình để biến đổi cho thanh sạch và hối thúc ta làm những việc Chúa muốn. Quá nhiều người đi theo Chúa, nhưng lại quá ít người là môn đệ đích thực của Chúa Giêsu.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con luôn yêu mến Chúa hết lòng và cũng yêu mến tha nhân hết tình, để con luôn xứng đáng là môn đệ của Chúa trong tinh thần phục vụ. Amen

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.