Tin Mừng Với Bạn Trẻ 27/06/2023


Trong các sách của bộ Cựu Ước,

có lẽ sách Tôbia là quyển tuyệt vời dành cho… các ông bố
để dạy dỗ con cái về đạo làm người, về lễ nghĩa gia phong.
Sách kể rằng trước khi sai Tôbia đi đòi nợ,
ông bố là Tôbít đã giáo huấn con thật cặn kẽ:
“Hãy tỏ ra con là nhà gia giáo trong mọi cách ăn thói ở của con.
Điều gì con không thích, thì cũng đừng làm cho ai cả.” (Tb 4,14-15)
Ba mươi năm trong gia đình Nadarét,
hẳn Thầy Giêsu cũng được bố Giuse và Mẹ Maria
dạy dỗ từng ly từng tí như trong sách Tôbia.
Bởi thế, hôm nay Thầy Giêsu cũng nhắc các môn đệ
cũng lời đó, nhưng một cách tích cực:
“Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình,
thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta”.
Đó chính là cách Thầy Giêsu “hoàn thiện” Luật Môsê,
đi từ “đừng làm” đến “hãy làm”:
Đừng trả thù, “đừng lấy mắt đền mắt, răng đền răng”,
nhưng hãy là người tích cực, đi bước trước:
“Hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay
mà chẳng hề hy vọng được đền trả” (Lc 6,35).
Sau này, thánh Phanxicô Assisi đã đưa những lời dạy này
của Thầy Giêsu vào trong lời Kinh Hòa bình:
“Xin hãy dạy con tìm an ủi người hơn được người ủi an;
tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết;
tìm yêu mến người hơn được người mến yêu…”
Đi bước trước như thế lắm khi cũng khó như đi vào cửa hẹp vậy,
bởi lẽ, gieo yêu thương, gieo tha thứ, gieo những điều tốt lành
không phải lúc nào cũng được đáp lại như gieo vào đất tốt.
Trước khi gặp đất tốt thì có khi gặp đủ thứ gai góc, sỏi đá!
Nhưng dù sao đi nữa thì vẫn cứ… gieo!

Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình,
thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. (Mt 7,12)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.