Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 13 Thường niên– Năm A

Học Hỏi Phúc Âm Chúa Nhật 13 Thường niên– Năm A

 

Lời Chúa: Mt 10,37-42

37 “Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy, thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng với Thầy.38Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy. 39Ai giữ lấy mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.

40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.

41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, vì người ấy là ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.

42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”

 

Học hỏi:

1. Đọc Mt 10,35-36. Đức Giêsu có đến gây chia rẽ giữa những người trong nhà không? Tại sao họ lại chia rẽ nhau?

2. Đọc Mt 10,37. Yêu là gì? Tại sao Đức Giêsu đòi môn đệ yêu Ngài hơn yêu những người ruột thịt?

3. Đức Giêsu có coi trọng lòng hiếu thảo và tình phụ tử, tình mẫu tử không? Đọc Mt 15,4-6; 19,19.

4. Đọc Mt 10,38. Tại sao để xứng đáng với Thầy Giêsu, người môn đệ phải vác thánh giá của mình và đi theo Thầy? Người vác thánh giá theo chân Chúa phải hy sinh những gì?

5. Đọc Mt 10,39. Người “tìm thấy mạng sống của mình” là người thế nào? Người “mất mạng sống của mình” là người thế nào? Tại sao “tìm thấy” thì lại “mất”, và tại sao “mất” lại “tìm thấy”?

6. Đọc Mt 10,40. Đức Giêsu và các môn đệ của Ngài có gì giống nhau? Người được sai đi có nhiệm vụ và quyền lợi gì?

7. Đọc Mt 10,41-42. Đón nhận một ngôn sứ Kitô hữu hay một người Kitô hữu công chính thì được gì? Khi nào được? Tại sao được? Đọc thêm 1Vua 17,8-24; 2Vua 4,8-37 và Mt 5,12; 6,1-2.

8. Thế nào là một người công chính trong Phúc âm Mát-thêu? Đọc Mt 5,6.10.20; 6,33; 13,43.49.

9. Đọc Mt 10,42. “Những kẻ bé nhỏ” ở đây là ai? Tại sao họ được gọi như vậy? Đọc Mt 18,6.

10. Bạn thấy những đòi hỏi của Đức Giêsu có quá khó không? Bạn có kinh nghiệm gì về việc chấp nhận “mất”, nhưng sau đó lại “tìm thấy” không?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.