Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 13 TN Năm A

Chầu Thánh Thể Chúa Nhật 13 TN Năm A

Mục Vụ

21 lượt xem


print

CHẦU THÁNH THỂ CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM A

MỞ LÒNG TIẾP ĐÓN CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quỳ trước Nhan Thánh Chúa với tất cả tâm tình suy tôn. Chúng con xin dâng lời ca khen, chúc tụng quyền năng Chúa. Chúng con cảm thấy vui mừng và hạnh phúc biết bao khi có một vị khách quý đến thăm chúng con. Và chúng con sẽ đạt được hạnh phúc viên mãn khi chính Chúa đến thăm chúng con. Xin cho chúng con biết mở lòng để đón Chúa qua Lời Hằng Sống của Chúa.

  • “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải đón tiếp các Tong đồ, các sứ giả của Chúa. Chúa muốn chúng con đón tiếp mọi người trong tình yêu. Vì vậy, sứ giả của Chúa, những người Chúa muốn chúng con đón tiếp, là những tiên tri, những người công chính và những người bé mọn và tội lỗi. Nói cách khác, Chúa muốn chúng con đón tiếp tất cả anh chị em của chúng con, đặc biệt là những người nghèo khó, bé mọn, yếu thế.

Lạy Chúa, Chúa biết rõ lòng chúng con. Chúa biết chúng con khó lòng đón tiếp anh chị em mình. Hơn nữa, chúng con dễ tỏ ra bực bội và cảm thấy bị làm phiền bởi những người nghèo khó, bé mọn. Xin Chúa giúp chúng con ý thức rằng, khi chúng con đón tiếp một người nào đó, chúng con đang đón tiếp chính Chúa, để chúng con luôn sẵn sàng mở lòng ra, bày tỏ lòng hiếu khách và đối đãi ân cần với hết thảy mọi người.

(Thinh lặng)

  • “Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng giau lòng nhân ái và luôn thưởng công xứng với việc chúng con làm. Chính vì vậy, Chúa đã hứa cho chúng con một phần thưởng lớn lao/ khi chúng con đón tiếp Chúa. Đó là phần thưởng Nước Trời, phần thưởng không bao giờ hư mất. Phần thưởng đó cũng chính là cùng đích mà chúng con đang vững chí cậy trơng.

Lạy Chúa, hôm nay, Chúa vẫn đang sai đến với chúng con các sứ giả để lo lắng cho chúng con. Chúng con có bổn phận đón tiếp những người đang thay mặt Chúa/ để các ngài chăm sóc và hướng dẫn chúng con đạt tới phần thưởng Nước Trời. Xin cho chúng con biết đón tiếp các ngài bằng cách nghe theo lời chỉ dẫn của các ngài, nâng đỡ và cộng tác để các ngài chu toàn bổn phận Chúa trao phó; ngão hầu chúng con có thể cùng nhau đạt được phần thưởng không bao giờ hư mất là được ở với Chúa.

(Hát)

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con rất hân hạnh và khao khát được đón tiếp Chúa. Xin Chúa giup chúng con bày tỏ lòng khao khát đó qua việc ân cần đón tiếp, nâng đỡ tất cả anh chị em chung quanh chúng con; đặc biệt, là những người nghèo khó, những người bị bỏ rơi. Xin Chúa dạy chúng con biết đón tiếp Chúa cách cu thể qua những người đại diện của Chúa, những người đang làm cho Lời Chúa/ được trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng con. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.