Hiệp hội Lòng Chúa Thương Xót hạt Tân Mai mừng lễ Quan Thày tại Gx. Tân Mai

Hip hi Lòng Chúa Thương Xót hạt Tân Mai mừng lễ Quan Thày tại Gx. Tân Mai
 


Sáng Chúa nh
t, ngày 25.06.2023, đã có gn 1000 hi viên ca hip hi Lòng Chúa Thương Xót (HH. LCTX) thuc 18 giáo x trong giáo ht Tân Mai quy t v Thánh đường Giáo x Tân Mai để hân hoan mng l Thánh Tâm Chúa Giêsu, bn mng HH. LCTX giáo ht.

Khi đầu ngày l hôm nay, các hi viên cùng st sng ln ht kính Lòng Chúa Thương xót để dâng nhng hy sinh cu nguyn cho toàn thế gii. Sau đó cha Gioan B. Li Anh Tun, Chánh x Xuân Hòa – đặc trách HH. LCTX giáo ht Tân Mai gp g và chia s nhng vn đề liên quan đến sinh hot ca Hip Hi trong sut mt năm qua, và lên kế hoch cho nhng d định sp thc hin ca HH. LCTX.
Kế đó, cha đặc trách Gioan B. gii thiu cha Qun Ht Vinh Sơn Nguyn Mnh Cường. Cha Vinh Sơn chia s vi các hi viên v s Hip Hành – Hip Thông – Tham Gia và S V. Ngài mi gi các hi viên cùng tham gia vi s mng ca Giáo hi, Giáo phn, Giáo ht là mang Lòng Thương Xót ca Chúa đến vi mi người và nht là đến vi nhng người nghèo kh, neo đơn.

Đúng 10:00, cuc rước kiu Lòng Chúa Thương Xót t nhà mc v Giáo x Tân Mai lên Thánh Đường. Cha Quản hạt Vinh Sơn đã chủ tế Thánh l  kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin ơn Bình an cho tng người trong HH. LCTX giáo ht và cho toàn thế gii.

Trong phn chia s Li Chúa, Cha Giuse Lê Trng Tiến – Chánh x Thánh Giuse đã qung din v Thánh Tâm Chúa Giêsu, nơi có tình yêu vô biên vượt trên s hiu biết ca con người. Ngài mi gi mi người hãy có trái tim yêu thương như Thánh Tâm Chúa để cuc đời được lan ta s yêu thương và hnh phúc.

Sau phn hip l, đại din Ban Phc V HH.LCTX giáo ht Tân Mai dâng li cám ơn đến Cha qun ht, cha đặc trách và quý cha đồng tế đã dành nhiu s yêu thương và khích l để HH. LCTX giáo ht Tân Mai có ngày l bn mng hết sc long trng và trang nghiêm. Xin
chúc mừng

HH. LCTX giáo ht Tân Mai được Thánh Tâm Giêsu an i và ban sc mnh thn linh hu giúp cho các hi viên mnh dng làm chng nhân cho Lòng Thương Xót ca Chúa gia thi đại hôm nay.
Tin/nh: BTT. Giáo ht Tân Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.