Gx. Xuân Đức: Thánh lễ An táng Bà cố Isave Đinh Thị Hồng thân mẫu Cha Phaolô Đoàn Thanh Phong

Gx. Xuân Đức: Thánh lễ An táng Bà cố Isave Đinh Thị Hồng thân mẫu Cha Phaolô Đoàn Thanh Phong


Sáng Thứ Năm ngày 22.06.2023 – Cha Phaolô Đoàn Thanh Phong dâng Thánh lễ An táng cho thân mẫu của  mình là Bà cố Isave Đinh Thị Hồng tại Gx. Xuân Đức. Đồng tế với cha Phaolô có Cha Đaminh Ngô Công Sứ – Quản hạt Gia Kiệm, Cha Phêrô Phạm Duy Liễm – Quản hạt Biên Hòa, Cha Giuse Vũ Văn Khải- Quản hạt Túc Trưng và rất đông quý cha trong và ngoài giáo phận.

Trước Thánh lễ, cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Tuyền – Chánh xứ Thanh Bình đọc lá thư phân ưu của Quý Đức cha Giáo Phận gửi đến cha Phaolô và gia đình tang quyến.

Mở đầu thánh lễ, cha Phaolô mời gọi cộng đoàn cùng hiệp thông với quý cha để dâng thánh lễ cuối cùng cho bà cố và cùng với bà cố Isave tạ ơn Chúa đã thương cho bà cố được làm người, được làm con Chúa và hoàn tất hành trình dương thế 77 năm. Xin Chúa thương tha thứ những thiếu xót, những làm lỗi và thương dẫn đưa bà cố vè hưởng thánh nhan của Ngài.
Trong bài giảng, Cha Đaminh Ngô Công Sứ đã chia sẻ sự mong manh của phận người và  đặc biệt cảm động hình ảnh người mẹ tảo tần nuôi con.
 
Sau phần hiệp lễ, Cha Phaolô cùng với gia đình tang quyến nói lên tâm tình tạ ơn Chúa, cám ơn đến Quý Đức cha Giáo phận, cám ơn Quý cha và cộng đoàn. Chính cha Phaolô cử hành Nghi thức Phó dâng và từ biệt cho bà cố trước khi di hài của bà cố được đưa đến nơi an nghỉ.

Tin: BTT Giáo Phận Xuân Lộc
Ảnh và Livestream thánh lễ: BTT Hạt An Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.