Lịch Công Giáo Tuần XII Mùa Thường Niên Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Lịch Công Giáo Tuần XII Mùa Thường Niên Năm A | Lịch phụng vụ 2023

Hội thánh nhìn đôi bạn như trái tim của toàn thể gia đình, phần mình, gia đình cũng hướng nhìn về Đức Giêsu. Bí tích không phải là một “sự vật” hay một “sức mạnh” nào đó, vì thực ra chính Đức Kitô “đến gặp gỡ các đôi vợ chồng Kitô hữu qua bí tích Hôn phối. Người ở lại với họ, ban sức mạnh cho họ để họ nhận lấy thập giá của mình mà bước đi theo Người, chỗi dậy sau khi qụy ngã, tha thứ cho nhau, và vác lấy gánh nặng của nhau”…

Lịch phụng vụ
Tuần XII Mùa Thường Niên Năm A
Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 31

Hội thánh nhìn đôi bạn như trái tim của toàn thể gia đình, phần mình, gia đình cũng hướng nhìn về Đức Giêsu. Bí tích không phải là một “sự vật” hay một “sức mạnh” nào đó, vì thực ra chính Đức Kitô “đến gặp gỡ các đôi vợ chồng Kitô hữu qua bí tích Hôn phối. Người ở lại với họ, ban sức mạnh cho họ để họ nhận lấy thập giá của mình mà bước đi theo Người, chỗi dậy sau khi qụy ngã, tha thứ cho nhau, và vác lấy gánh nặng của nhau”. Hôn nhân Kitô giáo là một dấu chỉ không đơn giản cho thấy Đức Kitô đã yêu Hội thánh của Người biết bao trong Giao ước được đóng ấn trên thập giá, nhưng nó còn làm cho tình yêu ấy hiện diện trong mối hiệp thông của đôi vợ chồng (Trích Tông huấn Niềm vui của tình yêu, số 73).
 

25

8

X

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV.
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.

Chầu lượt: GX Lai Uyên, GX Lộc Tấn, GX Biên Hà.

2002: Kỷ niệm 21 năm linh mục quý cha: Giuse Nguyễn Phong Sương; Giuse Vũ Khắc Anh Tâm; Vinhsơn Nguyễn Xuân Tuấn.

2014: Kỷ niệm 9 năm linh mục cha Gioan Bt. Nguyễn Thanh Tịnh TSVN.

26

9

X

Thứ Hai. St 12,1-9; Mt 7,1-5.

27

10

X

Thứ Ba. Thánh Cyrillô Alexandria,
tiến sĩ Hội thánh (Tr).
St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.

28

11

Đ

Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
St 15,1-12.17-18; Mt 7,15-20
hay (bài đọc lễ nhớ: 2Tm 2,22b-26; Ga 17,20-26 ).

Chiều: LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ,
tông đồ.
Thánh vịnh riêng.
Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.

2006: Kỷ niệm 17 năm linh mục cha Giuse Trần Cao Chỉ CSsR.

RIP 2014 (9 năm): cha Đaminh Phạm Quang Hưng.

29

12

Đ

Thứ Năm.
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, tông đồ .
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19.

Bổn mạng Đức cha Trần Đình Tứ.

Bổn mạng quý cha: Nguyễn Tuấn Anh; Hồng Thanh Bình; Trần Công Cảnh; Nguyễn Chí Công; Nguyễn Văn Dũng; Nguyễn Văn Dương; Trương Huy Hoàng; Nguyễn Thái Học; Phạm Văn Huynh; Trần Văn Khánh; Nguyễn Minh Mẫn; Trần Văn Ngữ; Trần Thái Phong; Nguyễn Văn Phương; Trần Ngọc Quảng; Trần Anh Quốc; Nguyễn Văn Quốc; Nguyễn Thanh Tâm; Nguyễn Văn Thắm; Phan Văn Toàn; Nguyễn Doãn Tú; Phan Văn Tươi; Huỳnh Thế Vinh; Trần Huy Vũ; Nguyễn Hùng Hải MF; Phạm Ngọc Hiệp MF; Huỳnh Văn Tha MF; Vũ Bình Quốc OFM Conv.; Nguyễn Đức thắng SJ.

Bổn mạng quý cha: Nguyễn Phú Cường; Trần Thanh Danh; Nguyễn Văn Đông; Lê Vinh Đởm; Hoàng Mạnh Huy; Nguyễn Quốc Khánh; Nguyễn Văn Khi; Nguyễn Quốc Thắng; Nguyễn Thanh Tuấn; Nguyễn Quốc Vương; Hoàng Văn Ngọc SDS.

30

13

X

Thứ Sáu. Các thánh tử đạo tiên khởi
của giáo đoàn Roma (Đ).
St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.

1975: Kỷ niệm 48 năm linh mục cha Phaolô Phạm Quốc Túy.

RIP 1979 (44 năm): cha Phêrô Lê Văn Pháp.

THÁNG 7/ 2023

01

14

X

Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17.

2017: Kỷ niệm 6 năm linh mục cha Giacôbê Nguyễn Đức Vũ Minh CSsR.

RIP 2007 (16 năm): cha Đaminh Hà Chí Luyến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.