Gx Tắc Sậy: 15 Tân linh mục dâng thánh lễ tạ ơn

Gx Tắc Sậy: 15 Tân linh mục dâng thánh lễ tạ ơn

Tin Các Hạt

334 lượt xem


print

Gx Tắc Sậy: 15 Tân linh mục dâng thánh lễ tạ ơn

Tin ngắn: Hôm nay, 22/6/2023 tại Thánh đường Gx Tắc Sậy 15 Tân linh mục dâng thánh lễ tạ ơn, và cùng hiệp lời tạ ơn với cha sở mừng 23 năm linh mục, 2 cha phó 6 năm linh mục, 1 cha phó 4 năm linh mục. Xin chúc mừng và cầu chúc Các Đấng nên những mục tử như lòng Chúa ước mong.

MVTT/Hạt Bạc Liêu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.