Tin Mừng Với Bạn Trẻ 20/06/2023


Khi yêu, người ta muốn chung lối, chung đường,

chung chăn, chung chiếu, chung một mái nhà.
Nhưng khi ghét, người ta quyết sống mái một mất một còn,
nhất định không đội trời chung với nhau!
Thật hạnh phúc nếu chung quanh mình đều là bạn tốt.
Nhưng trăm người trăm ý. Nhiều khi anh chị em trong nhà
còn “xào xáo” nhau huống chi với người ngoài
Nhưng chẳng lẽ chúng ta sinh ra là để sống với… kẻ thù?
Nếu thế thì cuộc đời này quả là “hỏa ngục”!
Nếu không muốn chung sống với kẻ thù
thì chỉ còn mỗi cách là … “khử” hết kẻ thù đi!
Hôm nay Thầy Giêsu dạy chúng ta cách “khử” kẻ thù
bằng cách “biến thù… thành bạn”:
“Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em,
hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em
và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em”. (Lc 6,27-28)
“Diệt thù” như thế ư? Khó lắm lắm đấy!
Chỉ còn cách là đến với Thầy Giêsu,
người có kinh nghiệm “đầy mình” về chuyện này!
Xưa trên thập giá, chính Thầy đã cầu nguyện cho những kẻ giết Thầy:
“Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm.” (Lc 23,34)
Và chính chúng ta cũng đã được Thầy Giêsu biến từ thù
thành bạn đấy thôi, như lời thánh Phaolô nói trong thư Rôma:
“Đức Kitô đã chết vì chúng ta,
ngay khi chúng ta còn là những người tội lỗi…” (Rm 5,8)
Hôm nay, bạn hãy cùng Thầy “biến thù thành bạn”,
“biến hỏa ngục thành thiên đàng” bằng cách:
“đem yêu thương vào nơi oán thù, đem tha thứ vào nơi lăng nhục,
đem an hòa vào nơi tranh chấp…”
để chính bạn được trở nên con cái của Cha trên trời.

Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (Mt 5,44)

Tác giả: Jos. Quốc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.