Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Sơn La

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu tại giáo xứ Sơn La

Cập nhật lúc 09:42 20/06/2023
WGPHH – “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.” (Mt 11,29)

Chúa Nhật, ngày 18.06.2023 vừa qua, giáo xứ Sơn La hân hoan mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Để chuẩn bị cho buổi lễ này, quý cha và giáo dân trong xứ đã cùng nhau góp công sức của mình, chuẩn bị Nhà Tạm Thánh Thể, tập dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa, trang hoàng khuôn viên nhà thờ,…và dự định tổ chức một buổi cung nghinh Thánh Thể cách long trọng.
Trước Thánh lễ, đội dâng hoa đã giúp cộng đoàn dễ đi vào tâm tình yêu mến Thánh Tâm Chúa bằng những cử điệu cung kính. Trong buổi lễ, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế, đồng tế với ngài, có cha Giuse Nguyễn Văn Hiệp. Trong bài giảng, cha phó Giuse nhấn mạnh đến một tình yêu trao hiến của Thiên Chúa và mời gọi mỗi người cần phải thể hiện nơi mình cái “hữu tâm”, nghĩa là làm cho cái tâm của mình được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động cụ thể chứ không chỉ là cái hữu của một trái tim bị che kín.
Cách nổi bật, cuối Thánh lễ mặc dù việc cung nghinh Thánh Thể quanh nhà thờ bị hủy bỏ do điều kiện thời tiết, nhưng tâm tình sốt sắng tôn thờ Thánh Thể Chúa vẫn được diễn ra cách trang nghiêm và đầy sốt mến. Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thành dâng giáo xứ cho Trái Tim Chúa. Cầu xin tình yêu và ân sủng của Thánh Tâm Chúa ban cho xứ đạo được đầy tràn ân sủng Chúa và ngày càng thêm lòng nhiệt thành trong việc loan báo Tin Mừng. Đáp lại tâm tình của vị chủ chăn giáo xứ, con dân xứ đạo cùng nhau đọc Kinh Cầu Xin Chúa Giêsu Thầy Tế Lễ Đời Đời cầu xin Chúa Chúa Giêsu là Thầy Cả Thượng Phẩm vĩnh viễn đời đời biến đổi các linh mục của Chúa nên giống Chúa hơn và ngang qua các linh mục tiếp tục giảng dạy, tha thứ và yên ủi đoàn dân của Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa, xin cho mỗi người chúng con ngày càng nên giống Trái Tim Chúa hơn, một Trái Tim hiền lành và khiêm nhường, một Trái Tim làm chỗ dựa cho tâm hồn cho anh chị em mình.
Những hình ảnh:

BTT giáo xứ Sơn La
WGPHH – “Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an.” (Mt 11,29)

Chúa Nhật, ngày 18.06.2023 vừa qua, giáo xứ Sơn La hân hoan mừng lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu. Để chuẩn bị cho buổi lễ này, quý cha và giáo dân trong xứ đã cùng nhau góp công sức của mình, chuẩn bị Nhà Tạm Thánh Thể, tập dâng hoa kính Thánh Tâm Chúa, trang hoàng khuôn viên nhà thờ,…và dự định tổ chức một buổi cung nghinh Thánh Thể cách long trọng.
Trước Thánh lễ, đội dâng hoa đã giúp cộng đoàn dễ đi vào tâm tình yêu mến Thánh Tâm Chúa bằng những cử điệu cung kính. Trong buổi lễ, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế, đồng tế với ngài, có cha Giuse Nguyễn Văn Hiệp. Trong bài giảng, cha phó Giuse nhấn mạnh đến một tình yêu trao hiến của Thiên Chúa và mời gọi mỗi người cần phải thể hiện nơi mình cái “hữu tâm”, nghĩa là làm cho cái tâm của mình được thể hiện ra bên ngoài bằng hành động cụ thể chứ không chỉ là cái hữu của một trái tim bị che kín.
Cách nổi bật, cuối Thánh lễ mặc dù việc cung nghinh Thánh Thể quanh nhà thờ bị hủy bỏ do điều kiện thời tiết, nhưng tâm tình sốt sắng tôn thờ Thánh Thể Chúa vẫn được diễn ra cách trang nghiêm và đầy sốt mến. Cha chánh xứ Giuse Nguyễn Văn Thành dâng giáo xứ cho Trái Tim Chúa. Cầu xin tình yêu và ân sủng của Thánh Tâm Chúa ban cho xứ đạo được đầy tràn ân sủng Chúa và ngày càng thêm lòng nhiệt thành trong việc loan báo Tin Mừng. Đáp lại tâm tình của vị chủ chăn giáo xứ, con dân xứ đạo cùng nhau đọc Kinh Cầu Xin Chúa Giêsu Thầy Tế Lễ Đời Đời cầu xin Chúa Chúa Giêsu là Thầy Cả Thượng Phẩm vĩnh viễn đời đời biến đổi các linh mục của Chúa nên giống Chúa hơn và ngang qua các linh mục tiếp tục giảng dạy, tha thứ và yên ủi đoàn dân của Chúa.
Lạy Thánh Tâm Chúa, xin cho mỗi người chúng con ngày càng nên giống Trái Tim Chúa hơn, một Trái Tim hiền lành và khiêm nhường, một Trái Tim làm chỗ dựa cho tâm hồn cho anh chị em mình.
Những hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.