Giáo xứ Vĩnh Lộc cung nghinh Thánh Thể

Giáo xứ Vĩnh Lộc cung nghinh Thánh Thể

Cập nhật lúc 09:33 20/06/2023
WGPHH – “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sự sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết (Ga 6,54). Đó là lời Chúa đã nói với người Do-thái xưa và cũng là nói với tất cả mỗi người chúng ta. Mình Máu Thánh Chúa chính là kho tàng thánh thiêng và quý báu đem lại sự sống đời đời cho những người tin, kho báu đó được toàn thể Giáo hội kính trọng, thờ lạy và tôn vinh qua muôn ngàn thế hệ.

Trong tâm tình yêu mến, thờ lạy và tôn vinh Mình Máu Thánh Chúa, vào lúc 05g45 Chúa nhật, ngày 18.06.2023, đông đảo các em giúp lễ, đội kèn đồng, đội trống, đội trắc và toàn thể bà con giáo dân trong và ngoài xứ đã tề tựu trước thánh đường giáo xứ để chuẩn bị cho buổi cung nghinh Thánh Thể kính Mình Máu Thánh Chúa.
Đúng 06g00, cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng đã đặt Mình Thánh Chúa khai mạc buổi cung nghinh Thánh Thể. Cộng đoàn giáo xứ tham dự giờ chầu cách sốt sáng với các bài suy niệm do quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Lộc hướng dẫn. Sau đó, Mình Thánh Chúa được cung nghinh đến các Nhà Tạm để cộng đoàn cùng thờ lạy và suy tôn.
Các đoàn thể lần lượt xếp thành hai hàng, đi đầu là thánh giá nến cao, tiếp theo là đội múa cờ, đội múa kiếm, đội trống, các hội đoàn và bà con giáo dân cùng xe kiệu Mình Thánh Chúa… Tất cả cùng hiệp thông và bày tỏ lòng thành kính, tôn vinh Bí tích Tình Yêu của Chúa.
Âm thanh của những tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hát và lời kinh hòa quyện với nhau nhịp nhàng, làm cho lòng yêu mến, cảm tạ và tri ân tình Chúa được dâng trào và sốt sắng. Các nhà tạm được trang trí tôn nghiêm để đón Mình Thánh Chúa viếng thăm và ngự trị.
Sau cuộc rước và những tâm tình suy niệm về Tình Yêu Thánh Thể ở các Nhà Tạm, cha xứ đã long trọng dâng bản xứ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và cử hành Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa. Cộng đoàn tham dự Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế đã gợi lên những ơn lành nhãn tiền Chúa đã thương ban cho giáo xứ, đặc biệt hôm nay được thời tiết mát mẻ giữa mùa hè và giữa những ngày oi bức. Cha cũng nhấn mạnh tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, vì yêu mà Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể hay còn gọi là Bí tích Tình Yêu. Tình yêu đó vượt quá trí hiểu của chúng ta, nó vừa rộng, vừa dài, vừa cao, vừa sâu. Cha cũng mượn lời thánh Augustinô để nhắn nhủ mọi người “Tình yêu kêu gọi tình yêu, tình thương Chúa kêu gọi tình yêu loài người”. Mọi người hãy tập cho mình biết yêu như Chúa. Chúa yêu như thế nào chúng ta hãy bắt trước yêu anh chị em mình như vậy.
Thánh lễ kết thúc lúc 8g45, cộng đoàn ra về trong niềm tin yêu cảm mến, tạ ơn Chúa đã thương ở lại với loài người trong Bí tích Tình Yêu. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp chúng con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu chúng con.
Những hình ảnh:

WGPHH – “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sự sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết (Ga 6,54). Đó là lời Chúa đã nói với người Do-thái xưa và cũng là nói với tất cả mỗi người chúng ta. Mình Máu Thánh Chúa chính là kho tàng thánh thiêng và quý báu đem lại sự sống đời đời cho những người tin, kho báu đó được toàn thể Giáo hội kính trọng, thờ lạy và tôn vinh qua muôn ngàn thế hệ.

Trong tâm tình yêu mến, thờ lạy và tôn vinh Mình Máu Thánh Chúa, vào lúc 05g45 Chúa nhật, ngày 18.06.2023, đông đảo các em giúp lễ, đội kèn đồng, đội trống, đội trắc và toàn thể bà con giáo dân trong và ngoài xứ đã tề tựu trước thánh đường giáo xứ để chuẩn bị cho buổi cung nghinh Thánh Thể kính Mình Máu Thánh Chúa.
Đúng 06g00, cha xứ Giuse Nguyễn Trọng Dưỡng đã đặt Mình Thánh Chúa khai mạc buổi cung nghinh Thánh Thể. Cộng đoàn giáo xứ tham dự giờ chầu cách sốt sáng với các bài suy niệm do quý dì cộng đoàn Mến Thánh Giá Vĩnh Lộc hướng dẫn. Sau đó, Mình Thánh Chúa được cung nghinh đến các Nhà Tạm để cộng đoàn cùng thờ lạy và suy tôn.
Các đoàn thể lần lượt xếp thành hai hàng, đi đầu là thánh giá nến cao, tiếp theo là đội múa cờ, đội múa kiếm, đội trống, các hội đoàn và bà con giáo dân cùng xe kiệu Mình Thánh Chúa… Tất cả cùng hiệp thông và bày tỏ lòng thành kính, tôn vinh Bí tích Tình Yêu của Chúa.
Âm thanh của những tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hát và lời kinh hòa quyện với nhau nhịp nhàng, làm cho lòng yêu mến, cảm tạ và tri ân tình Chúa được dâng trào và sốt sắng. Các nhà tạm được trang trí tôn nghiêm để đón Mình Thánh Chúa viếng thăm và ngự trị.
Sau cuộc rước và những tâm tình suy niệm về Tình Yêu Thánh Thể ở các Nhà Tạm, cha xứ đã long trọng dâng bản xứ cho Thánh Tâm Chúa Giêsu và cử hành Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa. Cộng đoàn tham dự Thánh lễ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế đã gợi lên những ơn lành nhãn tiền Chúa đã thương ban cho giáo xứ, đặc biệt hôm nay được thời tiết mát mẻ giữa mùa hè và giữa những ngày oi bức. Cha cũng nhấn mạnh tình yêu của Thiên Chúa đối với loài người, vì yêu mà Chúa đã lập Bí tích Thánh Thể hay còn gọi là Bí tích Tình Yêu. Tình yêu đó vượt quá trí hiểu của chúng ta, nó vừa rộng, vừa dài, vừa cao, vừa sâu. Cha cũng mượn lời thánh Augustinô để nhắn nhủ mọi người “Tình yêu kêu gọi tình yêu, tình thương Chúa kêu gọi tình yêu loài người”. Mọi người hãy tập cho mình biết yêu như Chúa. Chúa yêu như thế nào chúng ta hãy bắt trước yêu anh chị em mình như vậy.
Thánh lễ kết thúc lúc 8g45, cộng đoàn ra về trong niềm tin yêu cảm mến, tạ ơn Chúa đã thương ở lại với loài người trong Bí tích Tình Yêu. Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Giêsu giúp chúng con biết yêu thương mọi người như Chúa đã yêu chúng con.
Những hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.