Nên Hoàn Thiện Như Cha Trên Trời – Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên | Mt 5: 38-42 | Lm Cao Nhất Huy

Nên Hoàn Thiện Như Cha Trên Trời – Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên | Mt 5: 38-42 | Lm Cao Nhất Huy

Sự hoàn thiện mà Đức Giêsu mời gọi chính là “chặng đường” mà người được mời gọi đang tiến tới điểm đích. Nghĩa là sự hoàn thiện đó sẽ được thành hình từ những cố gắng nên hoàn thiện trong suốt cuộc đời. Sự hoàn thiện đó không chỉ vỏn vẹn trong một tháng, một năm hay vài năm là xong; việc cố gắng nên hoàn thiện đó cũng không giới hạn số lượng hay chất lượng của việc lành, như 10 việc lành thánh, 100 điều khiêm nhường…

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Ca nhập lễ: Tv 26: 7.9

Lạy Chúa, xin nghe tiếng con kêu cầu Chúa. Chính Ngài là Đấng phù trợ con, xin chớ bỏ rơi, xin đừng xua đuổi, lạy Thiên Chúa, Đấng cứu độ con.

Bài đọc 1: 2 Cr 6: 1-10

Chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa.

Bài trích thư thứ hai của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, vì được cộng tác với Thiên Chúa, chúng tôi khuyên nhủ anh em: anh em đã lãnh nhận ân huệ của Thiên Chúa, thì đừng để trở nên vô hiệu. Quả thế, Chúa phán rằng: Ta đã nhận lời ngươi vào thời Ta thi ân, phù trợ ngươi trong ngày Ta cứu độ. Vậy, đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Phần chúng tôi, chúng tôi chẳng làm gì gây cớ cho ai vấp phạm, để không người nào có thể đàm tiếu về công việc phục vụ của chúng tôi. Trái lại, trong mọi sự, chúng tôi luôn chứng tỏ mình là những thừa tác viên của Thiên Chúa: gian nan, khốn quẫn, lo âu, đòn vọt, tù tội, loạn ly, nhọc nhằn, vất vả, mất ăn mất ngủ, chúng tôi đều rất mực kiên trì chịu đựng. Chúng tôi còn chứng tỏ điều đó bằng cách ăn ở trong sạch, khôn khéo, nhẫn nhục, nhân hậu, bằng một tinh thần thánh thiện, một tình thương không giả dối, bằng lời chân lý, bằng sức mạnh của Thiên Chúa. Chúng tôi lấy sự công chính làm vũ khí tấn công và tự vệ, khi vinh cũng như khi nhục, lúc được tiếng tốt cũng như khi mang tiếng xấu. Bị coi là bịp bợm, nhưng kỳ thực chúng tôi chân thành; bị coi là vô danh tiểu tốt, nhưng kỳ thực chúng tôi được mọi người biết đến; bị coi là sắp chết, nhưng kỳ thực chúng tôi vẫn sống; coi như bị trừng phạt, nhưng kỳ thực không bị giết chết; coi như phải ưu phiền, nhưng kỳ thực chúng tôi luôn vui vẻ; coi như nghèo túng, nhưng kỳ thực chúng tôi làm cho bao người trở nên giàu có; coi như không có gì, nhưng kỳ thực chúng tôi có tất cả.

Đáp ca: Tv 97: 1.2-3ab.3cd-4 (Đ. c.2a)

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Hát lên mừng Chúa một bài ca mới, vì Người đã thực hiện bao kỳ công. Người chiến thắng nhờ bàn tay hùng mạnh, nhờ cánh tay chí thánh của Người.

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ, mặc khải đức công chính của Người trước mặt chư dân; Người đã nhớ lại ân tình và tín nghĩa dành cho nhà Ít-ra-en.

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Toàn cõi đất này đã xem thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta. Tung hô Chúa, hỡi toàn thể địa cầu, mừng vui lên, reo hò đàn hát.

Đ. Chúa đã biểu dương ơn Người cứu độ.

Tung hô Tin Mừng: Tv 118: 105

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước, là ánh sáng chỉ đường con đi. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng: Mt 5: 38-42

Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác.

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.

Ca hiệp lễ: Tv 26: 4 

Một điều tôi kiếm tôi xin, là luôn được ở trong đền Chúa tôi mọi ngày trong suốt cuộc đời. 

SUY NIỆM

NÊN HOÀN THIỆN NHƯ CHA TRÊN TRỜI

“Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em

—/—

Dựa vào sách Sáng Thế chúng ta biết, con người được dựng nên và trở thành con Thiên Chúa không do công trạng của họ, nhưng do tình yêu sáng tạo của Thiên Chúa. Chính vì thế mà chúng ta hiện diện trong vũ trụ này và được phúc gọi Thiên Chúa là Cha (x St 1: 1-31). Sau khi sa ngã, con người đã xúc phạm nặng nề đến Thiên Chúa; họ đối nghịch với Ngài và tự biến mình thành “thù nghịch” với Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa vẫn coi con người là đối tượng tình yêu của Ngài. Ngài đã tha thứ và tìm cách cứu họ khỏi kiếp nô lệ của tội lỗi. Vì thế, Ngài đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô xuống trần gian để cứu độ con người, bằng một tình yêu “khổ nạn” được minh chứng qua cái chết trên thập giá (x. 1 Ga 4: 10).

Như vậy, từ khi được tạo dựng cho đến lúc được cứu độ, chúng ta đã trở nên “con của Thiên Chúa”, tất cả bởi tình yêu và sự tha thứ của Ngài – tình yêu sáng tạo và tình yêu cứu độ. Cho dù bao lần chúng ta bất xứng, phản bội và thù nghịch với Ngài, nhưng Ngài vẫn luôn yêu thương và tha thứ. Vì thế, chúng ta hãy đáp lại tình yêu vô biên ấy bằng cách hành xử như Thiên Chúa hành xử, nghĩa là sống cuộc đời yêu thương và tha thứ, hay nói cách khác là trở nên “hoàn thiện như Cha anh em là Đấng hoàn thiện”. Bởi vì, chỉ có “sự hoàn thiện như Cha”, mới có thể yêu thương, tha thứ và cầu nguyện cho kẻ thù được. Chúa Giêsu đã sống sự hoàn thiện ấy khi còn ở trần gian này: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23: 34). Chúa Giêsu đã tha thứ cho họ ngay cả khi họ giết chết Ngài. Như thế, Chúa Giêsu đã sống hoàn thiện như Cha là Đấng hoàn thiện”. Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy sống sự hoàn thiện đó trong cuộc đời.

Tuy nhiên, đây là một thách đố, vì chỉ mình Đức Giêsu mới có thể sống hoàn thiện như Cha là Đấng hoàn thiện”. Bởi vì, chỉ có mình Thiên Chúa là “Đấng hoàn thiện duy nhất”, chúng ta không thể nên hoàn thiện như Chúa được.

Vậy, chúng ta hiểu như thế nào về sự hoàn thiện mà Đức Giêsu đã mời gọi?

Sự hoàn thiện mà Đức Giêsu mời gọi chính là “chặng đường” mà người được mời gọi đang tiến tới điểm đích. Nghĩa là sự hoàn thiện đó sẽ được thành hình từ những cố gắng nên hoàn thiện trong suốt cuộc đời. Sự hoàn thiện đó không chỉ vỏn vẹn trong một tháng, một năm hay vài năm là xong; việc cố gắng nên hoàn thiện đó cũng không giới hạn số lượng hay chất lượng của việc lành, như 10 việc lành thánh, 100 điều khiêm nhường. Nhưng đòi hỏi thường xuyên, đến “bảy mươi lần bảy” như Chúa Giêsu đã từng nói về việc tha thứ cho nhau (x. Mt 18: 21-22). Chẳng hạn, tôi được mọi người khen là “khiêm nhường”, nhưng sự khiêm nhường đó chưa thực sự thuộc về tôi, vì có thể ngày mai, hoặc ngày mốt, hoặc một ngày nào đó tôi kiêu ngạo thì sao!

Vì thế, chúng ta ý thức rằng: Tôi và mọi người đang trên đường đi về Nước Trời, nhưng chưa tới, tất cả chúng ta cùng “mò mẫm” tiến về Nước Trời, nhưng chưa ai đến đích. Nghĩa là không ai tránh khỏi những sai lầm, những lỗi phạm trên con đường đó. Thế nên, đừng vì những lỗi lầm của người khác mà đố kỵ, gièm pha, loại trừ và biến họ thành kẻ đối nghịch với mình. Hiểu như thế để chúng ta dễ thấy được các lỗi lầm của mình, nhờ đó, dễ đón nhận những yếu đuối của người khác. Thấu cảm được điều đó giúp ta có thể yếu mến, tha thứ và cầu nguyện cho anh chị em và cho chính chúng ta.

Nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta đã thực sự cố gắng nên hoàn thiện chưa? Đứng trước những hận thù, ghen ghét, đố kỵ của anh chị em, chúng ta muốn tìm cách trả thù, đối nghịch lại hay chúng ta đón nhận, cảm thông và tha thứ?

Đứng trước những cám dỗ, chúng ta vẫn chiều theo những dục vọng của bản thân, hay chúng ta cố gắng từ khước chúng? Đi lễ hoặc đi chơi, đọc kinh gia đình hoặc ngồi xem tivi, ăn uống chừng mực hoặc nhậu say bí tỉ, nói thật hoặc nói dối, buôn bán ngay thẳng hay buôn gian bán lận… Tất cả đều là những cám dỗ nơi chúng ta; ưng thuận hay từ chối, tất cả những điều đó sẽ cho thấy: Chúng ta có cố gắng để nên hoàn thiện như Cha trên trời hay không?

Lạy Chúa, con biết mình yếu đuối và dễ chiều theo các dục vọng nơi bản thân. Xin Chúa ban cho con ân sủng và sức mạnh của Ngài, để chúng con có khả năng chiến đấu và “nên hoàn thiện như Cha trên trời”. Amen.

Cao Nhất Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.