Giáo Xứ Thánh Tâm Lộc Tiến (Bảo Lộc) Mừng Lễ Bổn Mạng

“ Hãy học với Tôi vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường . Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách của Tôi êm ái và gánh Tôi nhẹ nhàng”(Mt 11,29-30).

Đó là ý chính mà Cha Phaolô Dương Công Hồ, Quản xứ Thánh Tâm mời gọi cộng đoàn suy niệm trong Thánh lễ kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu – Bổn mạng giáo xứ lúc 5g00 Chúa nhật ngày 18/6/2023 tại Thánh đường Giáo xứ Thánh Tâm.

Giáo xứ đã chọn Bổn mạng là THÁNH TÂM CHÚA GIÊ SU. Hình ảnh Trái Tim của Đấng chịu treo trên thập giá, bị lưỡi đòng đâm thủng để máu và nước chảy ra.

Cầu chúc anh chị em trong giáo xứ cảm nghiệm được Tình Yêu của Chúa, biết đem chia sẻ bằng một đời sống tích cực xây dựng Giáo xứ – Giáo hội, trong ơn gọi và sứ mạng truyền giáo của mình, noi gương Chúa Giê Su “ dịu hiền và khiêm nhường”

Đây cũng là ngày Giáo hội mời gọi các tín hữu chung lời cầu nguyện xin ơn thánh hoá các Linh mục của Chúa, xin cho các Ngài trở nên dấu chỉ sống động của lòng Chúa xót thương.

Cùng hiệp dâng Thánh lễ, có Cha Gioan Baotixita Nguyễn Thái Thành, quý Tu sĩ và đông đảo cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Thánh Tâm.

Hiệp ý trong thánh lễ hôm nay, cộng đoàn cũng được mời gọi dâng lời cầu nguyện cho các Linh mục,Tu sĩ, các vị ân nhân trong giáo xứ còn sống cũng như đã qua đời.

Trong bài giảng lễ, Cha Chủ tế đã cho cộng đoàn hiện diện hiểu rõ : TẠI SAO TRÁI TIM CHÚA LẠI Ở BÊN NGOÀI LỒNG NGỰC ?

Một là để diễn tả tột cùng Tình Yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Ngài yêu họ đến cùng.

Hai là để diễn tả “ Đối ngoại hữu kỳ tâm, đối nội vô tâm giả”. Người có trái tim ở bên ngoài, bên trong lại không có tim, là người chỉ lo và yêu thương người khác mà không lo cho chính mình. Đó chính là đặc tính của Trái Tim Chúa.

Xin cho giáo xứ đã chọn Thánh Tâm Chúa làm bổn mạng, biết phó thác vào lòng thương xót và tình yêu của Chúa, xin Chúa biến đổi trái tim mỗi người tín hữu nên giống trái tim hiền lành như Chúa.

Bài: Hồng Thuỷ

Ảnh: Phát Hoàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.