Giáo Xứ Tân Hóa (Bảo Lộc) Mừng Lễ Bổn Mạng: Đức Cha Đaminh Ban Bí Tích Thêm Sức

Sáng Chúa nhật 18/6/2023, Giáo xứ Tân Hóa mừng lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ – Bổn mạng Giáo xứ. Nhân dịp này, Đức Cha Đaminh đã về cử hành Thánh lễ Tạ ơn và ban Bí tích Thêm Sức cho 85 con em trong giáo xứ.

Đầu lễ, Đức Cha mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Chúa vì những hồng ân: giáo xứ đã chọn Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ bảo trợ, và hôm nay có số đông con em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức.

Trong bài giảng lễ, khởi đi từ các bài đọc được chọn (Xh.19,2-6a; Gl. 5,16-17.22-23a.24-25; Mt. 9,36-10,8), Đức Cha làm nổi bật chủ đề: các tín hữu khi được lãnh nhận Chúa Thánh Thần, đã trở thành dân riêng, dân được hiến thánh, được sai đi và trở nên những chứng nhân của Đức Kitô.

Đức Cha đã gợi ý để các em được hiểu rộng thêm về bổn phận của mình sau khi Thêm Sức. Những gì các em không trả lời được, đã có các Phụ huynh trả lời giúp. Đây cũng là 1 cách Đức Cha nhắc nhở bổn phận của Phụ huynh trong việc cộng tác với giáo xứ để nuôi dưỡng đức tin của con em.

Trước khi được đặt tay và ghi ấn tín Ơn Chúa Thánh Thần, các em đã cùng với cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng Đức tin của Bí tích Rửa Tội một cách sốt sáng.

Cuối Thánh lễ, vị đại diện giáo xứ dâng lời tri ân Đức Cha, nhân ngày Bổn mạng giáo xứ, Đức Cha đã về ban phép Thêm sức cho các em.

Trong lời đáp từ, Đức Cha nhắc đến việc Giáo xứ Tân Hóa chọn Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ làm quan thày, gắn liền với lịch sử hình thành Giáo xứ: được khai sinh vào chính ngày lễ Trái Tim Vẹn Sạch Đức Mẹ năm 1955. Đức Cha nói đến các vị tiền bối khai sinh cộng đoàn này, trong đó có Cha Cố Phaolô Đỗ Ngọc Bảo. Từ đó, một lần nữa, Ngài gợi lên tâm tình tri ân cảm tạ, và mời gọi cộng đoàn hãy luôn mở rộng trái tim cho tha nhân, như Trái Tim Đức Mẹ. Đức Cha cũng nhắc lại kỷ niệm được thi hành sứ vụ đầu đời Linh mục tại đây từ năm 1994 đến năm 2003, trong thời gian xây dựng ngôi nhà thờ mới của Tân Hoá và cả nhà thờ Giáo họ B’Đơr.

Hiện nay, Giáo xứ Tân Hóa có hơn 5.500 Giáo dân, do Cha Tôma Trần Trung Phát làm Quản xứ.

Truyền thông Giáo xứ Tân Hóa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.