Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên | Mt 5:38-42 | Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên | Mt 5:38-42 | Phút Cầu Nguyện

Trước tiên, trả thù không làm giảm đi bạo lực, cũng không phải là cách thức để có được hoà bình. Trả thù sẽ gây chia rẽ, oán hận làm tăng bạo lực; tâm hồn cao thượng không đo bởi công bằng, tấm lòng cao cả được đo bằng tình yêu. Chúa Giêsu không muốn chúng ta trả thù ai, nếu như người ta xúc phạm và làm hại chúng ta. Người muốn chúng ta làm ơn cho họ, làm ơn bằng tình yêu, giống như Chúa Giêsu, yêu thương cả kẻ thù của mình… 

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần XI Mùa Thường Niên
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5:38-42)

38 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi”.

SUY NIỆM

Nếu thời xa xưa, luật “mắt đền mắt, răng đền răng” (Mt 5, 38) được coi là một tiến bộ của con người nhằm tránh việc báo thù mang tính chất huỷ diệt, thì lời dạy của Chúa Giêsu không khỏi làm cho các môn đệ và những người cùng thời với Người phải kinh ngạc: “đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa” (Mt 5,39). Phải chăng khi thực hành lời dạy này, con người trở nên yếu đuối, bạc nhược, cam chịu, chấp nhận thiệt thòi, xa hơn nữa là cam chịu những bất công, không để cho công lý và công bằng lên tiếng trước những bạo lực và tranh chấp? Chúa Giêsu muốn dạy ta điều gì ở đây?

Trước tiên, trả thù không làm giảm đi bạo lực, cũng không phải là cách thức để có được hoà bình. Trả thù sẽ gây chia rẽ, oán hận làm tăng bạo lực; tâm hồn cao thượng không đo bởi công bằng, tấm lòng cao cả được đo bằng tình yêu. Chúa Giêsu không muốn chúng ta trả thù ai, nếu như người ta xúc phạm và làm hại chúng ta. Người muốn chúng ta làm ơn cho họ, làm ơn bằng tình yêu, giống như Chúa Giêsu, yêu thương cả kẻ thù của mình.

Thứ hai, Chúa Giêsu dạy chúng ta không chỉ biết sống công bằng, mà yêu như Chúa yêu phải vượt lên trên cả công bằng. Tình yêu không thể đo bởi sự công bằng, cũng vậy, tha thứ thì không cần công bằng. Nếu như Thiên Chúa đòi công bằng nơi chúng ta, thì chúng ta chắc khó có thể trả nổi. Nhưng Chúa đối xử với chúng ta bằng tình yêu và tha thứ. Trước khi nghĩ tới bác ái, thì hãy công bằng, nhưng đằng sau bác ái là tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu, con yêu mến Chúa. Xin giúp con nên giống Chúa, để có thể yêu thương mọi người. Amen. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.