GIÁO HẠT PHAN THIẾT TĨNH HUẤN TÂN BTV. HĐMVGX

Theo chương trình của Giáo phận Phan Thiết, tại các giáo xứ, Tân HĐMV phải được bầu chọn trước ngày 21/5/2023.
Theo Quy chế HĐMVGX, điều 12 qui định: “Ban Thường vụ phải được Đức Giám mục bổ nhiệm.”
dsc 0020

Bởi đó, Giáo phận đã có chương trình Tĩnh huấn cho Tân BTV. HĐMV của các giáo xứ theo đơn vị Giáo Hạt trước khi được Đức Giám mục chính thức bổ nhiệm.
Thứ Hai, ngày 13/6/2023, lễ thánh Antôn Pađôva, Tân BTV. HĐMV của 25 giáo xứ và 3 Giáo họ biệt lập trong Giáo hạt Phan Thiết đã tề tựu đông đủ tại Giáo xứ Chính tòa để tham dự buổi Tĩnh huấn.
dsc 0015

Cha Phêrô Võ Tấn Luật, Chánh xứ Giáo xứ Chính Tòa, đặc trách HĐMV của Giáo phận khai mạc buổi Tĩnh huấn. Thuyết trình viên cho buổi Tĩnh huấn là Cha Anrê Lương Vĩnh Phú. Ngài đã trình bày cho Tân BTV. HĐMVGX Giáo hạt Phan Thiết đề tài:  “HĐMVGX được mời gọi Hiệp hành với Linh mục Quản xứ trong sứ vụ: phục vụ Lời Chúa, cử hành các Bí tích và quản trị giáo xứ”.
dsc 0018
Sau khi Tĩnh huấn cho Tân BTV. HĐMVGX của 5 Giáo hạt xong, mọi thành viên trong BTV. HĐMVGX của Giáo phận sẽ Tuyên hứa và nhận Bổ Nhiệm thư của Đức Giám mục vào ngày 30/6/2023 tại Nhà thờ Chính Tòa.
dsc 0011
dsc 0010

BBT. Hạt Phan Thiết
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.