Sứ điệp ngày Thế giới Người nghèo của Đức Thánh Cha: Đừng ngoảnh mặt đi!

Sứ điệp ngày Thế giới Người nghèo của Đức Thánh Cha: Đừng ngoảnh mặt đi!

Đức Thánh Cha (ĐTC) Phan-xi-cô đã biết một sứ điệp cho Ngày Thế giới Người nghèo năm nay. Ngài nhấn mạnh rằng: “Bất cứ khi nào chúng ta gặp một người nghèo, chúng ta không thể ngoảnh mặt đi. Vì điều đó sẽ ngăn cản chúng ta gặp được khuôn mặt của Chúa Giê-su”.

Ngày Thế giới Người nghèo năm nay sẽ được cử hành vào Chúa nhật ngày 19/11. Sứ điệp của ĐTC có hình thức là một bài suy niệm từ Sách Tô-bít.

Mở đầu sứ điệp cho Ngày Thế giới Người nghèo hàng năm, ĐTC Phan-xi-cô nhấn mạnh “một dòng sông nghèo đói đang chảy qua các thành phố và dâng lên ngập khắp”. Mọi Ki-tô hữu được mời gọi tham gia đấu tranh chống lại nó.

Ngài nhắc đến một thời đại mà những người sống trong cảnh nghèo khó không được lắng nghe. Đặc biệt, ĐTC còn nhắc đến những “hình thức nghèo mới”. Họ là những người bị cuốn vào chiến tranh, bị đối xử vô nhân đạo… khiến các gia đình ngày càng nghèo thêm.

Đối diện với những vấn đề này, ĐTC Phan-xi-cô chỉ ra những trách nhiệm rõ rằng của tín hữu. Như lời của ông Tobit: “Chớ ngoảnh mặt làm ngơ trước người nghèo khó”.

Như vậy, dụ ngôn người Sa-ma-ri nhân hậu không chỉ là một câu chuyện trong quá khứ, mà còn mang tính thức thời ngày lúc này. Mọi Ki-tô hữu đều được mời gọi tham gia với tư cách cá nhân, chứ không chỉ ủy thác nghĩa vụ này cho người khác.

ĐTC Phan-xi-cô nhắc lại năm nay là năm kỷ niệm 60 năm công bố thông điệp “Pacem in Terris” – Hòa bình dưới thế – do thánh Giáo hoàng Gio-an XXIII ban hành năm 1963. Trong đó, thông điệp khẳng định mọi người đều có quyền được sống, được bảo toàn thân thể và được hưởng dùng những phương tiện thiết yếu như thực phẩm, quần áo, nơi ở, chăm sóc y tế, nghỉ ngơi và cuối cùng là các dịch vụ xã hội cần thiết.

Để được như vậy, các cơ quan công quyền cần thực hiện đúng nghĩa vụ của họ. Mặc khác, cũng không nên chờ đợi một cách thụ động để nhận được mọi thứ “từ trên cao”.

ĐTC Phan-xi-cô nhấn mạnh những người sống trong cảnh nghèo khó cũng phải được tham gia vào công cuộc tìm kiếm “sự thay đổi và trách nhiệm” này.

Lược dịch: Khánh Ly – WTGPHN
Vatican News

Facebook

Twitter

Email

Print

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.