Giáo xứ Lã Hoàng mừng lễ thánh Antôn Pađôva quan thầy của giáo xứ

Giáo xứ Lã Hoàng mừng lễ thánh Antôn Pađôva quan thầy của giáo xứ

Cập nhật lúc 09:18 15/06/2023
WGPHH – Thứ Ba ngày 13.06.2023, giáo xứ Lã Hoàng hân hoan mừng lễ kính thánh Antôn Pađôva linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, quan thầy của giáo xứ.

Thánh lễ do cha phó đặc trách Luca Hoàng Hữu Đô chủ sự vào lúc 19g30. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, cha Luca gửi lời chúc mừng đến giáo xứ và tất cả những ai đã nhận thánh Antôn làm quan thầy.
Giảng trong Thánh lễ, cha Luca chia sẻ về cuộc đời của Thánh Antôn, ngài là môn đệ mẫu mực của Chúa Kitô. Suốt cuộc đời, thánh Antôn đã bày tỏ lòng yêu mến Chúa, bác ái đối với người nghèo khổ và bệnh tật, hăng say rao giảng Tin Mừng và sống một đời khiêm hạ, yêu thương và làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Thánh Antôn còn có một danh xưng mà mỗi tín hữu khi đến với ngài để xin ơn thường thốt lên rằng: “Lạy Thánh Antôn hay làm phép lạ”. Trong tâm tình của ngày lễ, cha Luca cũng mời gọi mỗi người trong giáo xứ hãy noi theo tấm gương sống của thánh nhân bằng việc sống Lời Chúa và rao giảng Tin Mừng mỗi ngày, ra đi đến khắp mọi nơi loan truyền Tin Mừng của Chúa cho tha nhân.
Nguyện xin Thánh Antôn, Đấng Bảo trợ, ban ân sủng dồi dào và ơn bình an xuống trên giáo xứ Lã Hoàng, để giáo xứ tiếp tục sống đức tin và ngày càng thăng tiến hơn trong việc loan báo Tin Mừng và sống Tin Mừng của Chúa, nói với Chúa và nói về Chúa cho anh em mình qua đời sống hàng ngày.
Những hình ảnh:

BTT giáo xứ Lã Hoàng
WGPHH – Thứ Ba ngày 13.06.2023, giáo xứ Lã Hoàng hân hoan mừng lễ kính thánh Antôn Pađôva linh mục, Tiến sĩ Hội Thánh, quan thầy của giáo xứ.

Thánh lễ do cha phó đặc trách Luca Hoàng Hữu Đô chủ sự vào lúc 19g30. Trước khi bắt đầu Thánh lễ, cha Luca gửi lời chúc mừng đến giáo xứ và tất cả những ai đã nhận thánh Antôn làm quan thầy.
Giảng trong Thánh lễ, cha Luca chia sẻ về cuộc đời của Thánh Antôn, ngài là môn đệ mẫu mực của Chúa Kitô. Suốt cuộc đời, thánh Antôn đã bày tỏ lòng yêu mến Chúa, bác ái đối với người nghèo khổ và bệnh tật, hăng say rao giảng Tin Mừng và sống một đời khiêm hạ, yêu thương và làm chứng cho Chúa giữa cuộc đời. Thánh Antôn còn có một danh xưng mà mỗi tín hữu khi đến với ngài để xin ơn thường thốt lên rằng: “Lạy Thánh Antôn hay làm phép lạ”. Trong tâm tình của ngày lễ, cha Luca cũng mời gọi mỗi người trong giáo xứ hãy noi theo tấm gương sống của thánh nhân bằng việc sống Lời Chúa và rao giảng Tin Mừng mỗi ngày, ra đi đến khắp mọi nơi loan truyền Tin Mừng của Chúa cho tha nhân.
Nguyện xin Thánh Antôn, Đấng Bảo trợ, ban ân sủng dồi dào và ơn bình an xuống trên giáo xứ Lã Hoàng, để giáo xứ tiếp tục sống đức tin và ngày càng thăng tiến hơn trong việc loan báo Tin Mừng và sống Tin Mừng của Chúa, nói với Chúa và nói về Chúa cho anh em mình qua đời sống hàng ngày.
Những hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.