Tin Mừng Với Bạn Trẻ 14/06/2023


Đối với người Do Thái, Thầy Giêsu nổi tiếng

không chỉ vì giảng hay, có tài chữa bệnh, trừ quỷ,
mà Thầy còn nổi tiếng là hay … “phạm luật” ngày sabát!
Đến ngày sabát, người Do Thái thường tuôn đến hội đường
không chỉ để cầu nguyện, mà còn để “rình”
xem Thầy Giêsu có chữa bệnh không! (x. Lc 6,6-7)
Bởi lẽ, đối với người Do Thái, ngày sabát là ngày nghỉ.
Chữa bệnh, nấu ăn là làm việc, là phạm luật.
Có đi thang máy, cũng phải nhờ người khác bấm nút giùm
chứ không được tự tay … bấm nút, vì như thế là phạm luật!
Nổi tiếng “phá luật”, thế mà hôm nay Thầy Giêsu lại tuyên bố:
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê
hoặc lời các ngôn sứ.
Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.”
Nghe có vẻ … “sai sai” sao ấy!
Thế nhưng nhiều lần Thầy cho biết:
“Ngày sabát được tạo nên cho con người,
chứ không phải con người cho ngày sabát” (Mc 2,27)
Và toàn thể lề luật quy về hai điều này: mến Chúa và yêu người.
Lề luật là để giúp người ta triển nở hơn,
sống xứng đáng là con cái Thiên Chúa, là anh chị em của nhau.
Kiện toàn lề luật chính là kiện toàn cách giữ luật:
không nệ luật cũng không luồn lách, khinh thường luật,
không dùng luật để lên án nhau, xét đoán nhau, hãm hại nhau,
nhưng để yêu thương nhau hơn!
Sau này chính thánh Phaolô, một “cựu Pharisêu” đã nói:
“Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10)
Có bao giờ bạn “phá luật” vì thực sự “yêu mến” chưa?
Nếu có thì bạn đã “giữ luật” rồi vậy!

Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê
hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ,
nhưng là để kiện toàn. (Mt 5,17)

Tác giả: Jos. Quốc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.