Lịch Công Giáo Tuần XI Mùa Thường Niên – Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lịch phụng vụ 2023

Lịch Công Giáo Tuần XI Mùa Thường Niên – Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu | Lịch phụng vụ 2023

Giáo xứ là sự hiện diện của Hội thánh tại một địa phương nhất định, một môi trường để nghe Lời Chúa, để tăng trưởng trong đời sống Kitô hữu, để đối thoại, rao giảng, làm việc bác ái, thờ phượng và mừng lễ. Trong mọi hoạt động của mình, giáo xứ cổ vũ và huấn luyện các thành viên của mình để trở thành những người loan báo Tin mừng… 

Lịch phụng vụ
Tuần XI Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu

Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 30

Giáo xứ là sự hiện diện của Hội thánh tại một địa phương nhất định, một môi trường để nghe Lời Chúa, để tăng trưởng trong đời sống Kitô hữu, để đối thoại, rao giảng, làm việc bác ái, thờ phượng và mừng lễ. Trong mọi hoạt động của mình, giáo xứ cổ vũ và huấn luyện các thành viên của mình để trở thành những người loan báo Tin mừng. Giáo xứ là một cộng đoàn của các cộng đoàn, một thánh điện để những người khát nước đến uống dọc đường, và một trung tâm thường xuyên vươn ra truyền giáo… Giáo xứ cần trở thành môi trường sống hiệp thông và hoàn toàn hướng về truyền giáo (Trích Tông huấn Niềm vui Tin mừng, số 28) .
 

16

29

Tr

Thứ Sáu. LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
Lễ trọng. Thánh vịnh riêng.
Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

17

30

Tr

Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.
2Cor 5,14-21; Mt 5,33-37.
hay (bài đọc lễ nhớ: Is 61,9-11; Lc 2,41-51).

18

1/5

Tr

CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.
CỬ HÀNH TRỌNG THỂ LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
Thánh vịnh tuần III.
Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

Chầu lượt: GX Phước An, GX Bến Sắn.

19

2

X

Thứ Hai. Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).
2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.

RIP 1994 (29 năm): cha Giuse Nguyễn Tiến Ninh.

20

3

X

Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.

21

4

Tr

Thứ Tư. Thánh Luy Gônzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.

RIP 1998 (25 năm): cha Giuse Nguyễn Văn Bỉnh.

22

5

X

Thứ Năm. Thánh Paulinô Nôla, giám mục.
Thánh Gioan Fisher, giám mục, tử đạo,
và thánh Tôma More, tử đạo (Tr).
2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.

23

6

X

Thứ Sáu. 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.

Chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Thánh vịnh riêng.
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.

24

7

Tr

Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ .
Lễ trọng.
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.

Bổn mạng quý cha: Trần Xuân Minh Chánh; Nguyễn Minh Hùng; Trần Đình Phùng; Nguyễn Văn Riễn; Nguyễn Hiếu Thảo; Bùi Viết Thiệp; Phạm Quý Trọng; Vũ Văn Trung; Nguyễn Tuấn Dũng OP; Trịnh Văn Cường SSS; Trương Văn Điệp TSVN; Nguyễn Thanh Tịnh TSVN.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.