Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên – THÁNH ANTÔN PAĐÔVA, linh mục, tiến sĩ Hội thánh | Mt 5:13-16 | Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên – THÁNH ANTÔN PAĐÔVA, linh mục, tiến sĩ Hội thánh | Mt 5:13-16 | Phút Cầu Nguyện

 Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con mỗi ngày luôn biết thực thi những điều Chúa dạy, để nhờ đó, chúng con thật trở nên muối và ánh sáng cho đời bằng những việc làm cụ thể khi biết quan tâm đến mọi người, nhất là những người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói đang sống chung quanh chúng con…

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Ba Tuần X Mùa Thường Niên

THÁNH ANTÔN PAĐÔVA, linh mục, tiến sĩ Hội thánh
hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (5:13-16)

13 Khi ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời”.

SUY NIỆM

Qua trang Tin mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã dùng hai hình ảnh hết sức gần gũi với đời sống của chúng ta, để dạy chúng ta trở thành người môn đệ “đích thực” đó là muối và ánh sáng .

Hai hình ảnh này rất cần thiết cho cuộc sống của chúng ta.

Trước hết là hình ảnh muối – chúng ta thử suy nghĩ xem, nếu trong thức ăn thiếu muối thì thức ăn đó như thế nào? Chắc chắn sẽ làm cho thức ăn đó nhạt nhẽo và không hấp dẫn. Nếu cơ thể của chúng ta thiếu chất muối thì con người chúng ta sẽ như thế nào?

Hình ảnh thứ 2 là ánh sáng – Nếu không có ánh sáng của mặt trời, nhân loại, cỏ cây, muôn thú sẽ sống ra sao…? Chắc chắn chúng khó mà phát triển và tồn tại được.

Hình ảnh muối và ánh sáng mà Chúa Giêsu nói đến trong trang Tin mừng rất thực tế và cần thiết cho đời sống con người.

Từ những hình ảnh trên, Chúa Giêsu muốn mời gọi chúng ta sống để làm chứng cho Chúa và đem tình yêu của Chúa đến cho những người chưa nhận biết Thiên Chúa là Đấng tốt lành và luôn yêu thương nhân loại.

Vậy làm thế nào để mỗi người trở thành muối và ánh sáng?

Chúng ta hãy thực hành điều Chúa dạy cách cụ thể như lời ngôn sứ Isaia đã nói: “Chẳng phải là chia cơm cho người đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ; thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?”.

Yêu thương, quan tâm những người thân trong gia đình và những người nghèo khổ cần đến sự giúp đỡ của chúng ta, một cách nào đó, chúng ta đã trở thành muối và ánh sáng, để lan toả tình yêu của Chúa đến cho người khác.

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con mỗi ngày luôn biết thực thi những điều Chúa dạy, để nhờ đó, chúng con thật trở nên muối và ánh sáng cho đời bằng những việc làm cụ thể khi biết quan tâm đến mọi người, nhất là những người đau khổ, bệnh tật, nghèo đói đang sống chung quanh chúng con. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.