Cung nghinh Thánh Thể tại nhà thờ giáo xứ Lã Hoàng

Cung nghinh Thánh Thể tại nhà thờ giáo xứ Lã Hoàng

Cập nhật lúc 10:05 12/06/2023
WGPHH – Vào lúc 19g00 Chúa nhật, ngày 11.06.2023, cha Luca Hoàng Hữu Đô đã chủ sự Thánh lễ mừng trọng thể mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa tại nhà thờ giáo xứ Lã Hoàng và cung nghinh Mình Thánh Chúa ra bên ngoài nhà thờ.

Mở đầu Thánh lễ, cha Luca nói về ý nghĩa của ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa. Đây là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Một tình yêu vô cùng cao quý, bởi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã hiến ban chính thân mình làm của ăn của uống cho nhân loại.
Qua các bài đọc Thánh Kinh, cha Luca nhắn nhủ tới cộng đoàn về sự hiện diện thật của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Trên bàn thờ, Chúa Kitô tiếp tục dâng hy tế ngang qua thừa tác viên của Chúa là các linh mục, để trao ban chính mình cho loài người. Lãnh nhận sức sống tình yêu này, chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong đời sống.
 Sau Thánh lễ, cha Luca đã chủ sự cuộc rước kiệu trọng thể suy tôn Mình Thánh Chúa cùng với sự hiện diện của quý thầy, quý dì và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đoàn rước trang nghiêm từ thánh đường tiến ra bên ngoài khuôn viên, lên đường trong nhịp trống, tiếng kèn đồng, với những bản nhạc thờ lạy và suy tôn Mình Thánh Chúa. Mình Thánh Chúa được cung nghinh trên đoạn đường hơn 3km quanh làng Lã Hoàng – Cộng đoàn dừng lại tại các nhà tạm trên đường kiệu, để cùng nhau suy tôn, thờ lạy và đón nhận phép lành Thánh Thể. Nơi đây mọi người cùng cảm nếm tình yêu ngọt ngào của Chúa Giêsu trong bí tích cực thánh này. Bí tích Thánh Thể là cuộc tự hiến của Chúa Giêsu cho chúng ta. Ngài hiện diện trong tấm Bánh đơn sơ, nhỏ bé, chứ không phải là vàng hay kim cương. Ngài đã trở nên tấm Bánh thơm ngon bẻ ra để nuôi sống chúng ta từng ngày. Ước mong mỗi người chúng ta cũng được trở nên như tấm bánh thơm ngon bẻ ra cho nhau, bằng cuộc sống yêu thương sẻ chia.
Cuộc rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiêng và đạo đức. Trước Thánh Thể Chúa, mọi người đều kính cẩn nghiêng mình, đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa.
Những hình ảnh:

BTT giáo xứ Lã Hoàng
WGPHH – Vào lúc 19g00 Chúa nhật, ngày 11.06.2023, cha Luca Hoàng Hữu Đô đã chủ sự Thánh lễ mừng trọng thể mầu nhiệm Mình Máu Thánh Chúa tại nhà thờ giáo xứ Lã Hoàng và cung nghinh Mình Thánh Chúa ra bên ngoài nhà thờ.

Mở đầu Thánh lễ, cha Luca nói về ý nghĩa của ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa. Đây là mầu nhiệm của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Một tình yêu vô cùng cao quý, bởi Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã hiến ban chính thân mình làm của ăn của uống cho nhân loại.
Qua các bài đọc Thánh Kinh, cha Luca nhắn nhủ tới cộng đoàn về sự hiện diện thật của Chúa nơi Bí tích Thánh Thể. Trên bàn thờ, Chúa Kitô tiếp tục dâng hy tế ngang qua thừa tác viên của Chúa là các linh mục, để trao ban chính mình cho loài người. Lãnh nhận sức sống tình yêu này, chúng ta được mời gọi trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong đời sống.
 Sau Thánh lễ, cha Luca đã chủ sự cuộc rước kiệu trọng thể suy tôn Mình Thánh Chúa cùng với sự hiện diện của quý thầy, quý dì và đông đảo cộng đoàn dân Chúa. Đoàn rước trang nghiêm từ thánh đường tiến ra bên ngoài khuôn viên, lên đường trong nhịp trống, tiếng kèn đồng, với những bản nhạc thờ lạy và suy tôn Mình Thánh Chúa. Mình Thánh Chúa được cung nghinh trên đoạn đường hơn 3km quanh làng Lã Hoàng – Cộng đoàn dừng lại tại các nhà tạm trên đường kiệu, để cùng nhau suy tôn, thờ lạy và đón nhận phép lành Thánh Thể. Nơi đây mọi người cùng cảm nếm tình yêu ngọt ngào của Chúa Giêsu trong bí tích cực thánh này. Bí tích Thánh Thể là cuộc tự hiến của Chúa Giêsu cho chúng ta. Ngài hiện diện trong tấm Bánh đơn sơ, nhỏ bé, chứ không phải là vàng hay kim cương. Ngài đã trở nên tấm Bánh thơm ngon bẻ ra để nuôi sống chúng ta từng ngày. Ước mong mỗi người chúng ta cũng được trở nên như tấm bánh thơm ngon bẻ ra cho nhau, bằng cuộc sống yêu thương sẻ chia.
Cuộc rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, thánh thiêng và đạo đức. Trước Thánh Thể Chúa, mọi người đều kính cẩn nghiêng mình, đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa.
Những hình ảnh:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.