Tin Mừng Với Bạn Trẻ 11/06/2023


Hôm nay, cả hội đường Caphácnaum “náo loạn”

khi nghe Thầy Giêsu trịnh trọng tuyên bố:
“Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.
Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.
Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây…”
Thế là cả hội đường châu đầu vào nhau“thảo luận nhóm” thật sôi nổi:
“Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?”
Chịu! Không ai trả lời được, ngoại trừ… Thầy Giêsu!
Nhưng dường như Thầy Giêsu muốn giữ điều “bí mật” này
cho đến phút chót trong bữa Tiệc Ly!
Thầy chỉ “quảng cáo” thêm về “tác dụng thần kỳ”
và sự cần thiết của việc “ăn thịt và uống máu Con Người”:
“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời,
và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.”
Tới đâu sẽ cho biết tới đó! Thiên Chúa hay làm như thế đó!
Khi gọi cụ Abram, Thiên Chúa đã chẳng cho cụ biết mọi dự tính.
Ngài chỉ nói … “vắn tắt”: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng
và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi.” (St 12,1)
Trong buổi Truyền tin, trước câu hỏi của Đức Maria:
“Việc ấy sẽ xảy ra cách nào…” (Lc 1,34), sứ thần đã “giải thích”:
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà,
và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà.”
Xem chừng Đức Maria “chẳng hiểu”, nên sứ thần nhấn mạnh:
“Đối với Thiên Chúa, không gì là không thể làm được.” (Lc 1,37)
Hôm nay, nhiều người trong chúng ta cũng tự hỏi:
Làm sao miếng bánh trắng này lại là Mình Thánh Chúa Kitô?
Làm sao Ngài có thể trở thành tấm bánh bẻ ra cho con người?
Thiên Chúa yêu thương chúng ta vô vàn
và với Thiên Chúa thì “không có gì là không thể làm được!”
Điều Thiên Chúa cần là chúng ta dám tin
và mở lòng ra đón nhận tình yêu của Ngài. Thế thôi!
Dường như mầu nhiệm đức tin luôn sóng đôi với mầu nhiệm tình yêu!

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” (Ga 6,56)

Tác giả: Jos. Quốc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.