Giáo xứ Tân Lạc: Tạ Ơn Khấn Dòng Và Thiếu Nhi Được Rước Lễ Lần Đầu Trong Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Sáng Chúa nhật ngày 11/06/2023 lúc 7h30, Giáo xứ Tân Lạc đã long trọng cử hành Thánh lễ Mình Máu Thánh Chúa KiTô. Trong Thánh lễ có 58 em thiếu nhi được rước lễ lần đầu. Cùng với đó, cộng đoàn cũng hiệp ý với tâm tình tạ ơn dịp khấn dòng của Sơ Agata Vũ Thị Nho, thuộc hội dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm.


Xin cho các em mới được rước lễ lần đầu luôn siêng năng đến với Chúa qua Bí tích Thánh Thể, đặc biệt là qua Thánh lễ, để từ đó các em nhận được nhiều ơn lành Chúa ban.


Xin Chúa Giêsu luôn đồng hành che chở để Sơ Agata được trung thành trong ơn gọi của mình.

Hình ảnh và bài viết: BTT Giáo xứ Tân Lạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.