Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lời nguyện chung Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – năm A | Giáo Phận Phú Cường

Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhận những lời cầu nguyện của chúng con dâng lên Chúa và xin giúp chúng con luôn sống trong sạch, lành thánh để chúng con xứng đáng là đền thờ Chúa ngự trị, được liên kết bền chặt với Chúa trong vinh quang. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời… 

Lời nguyện chung
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô – năm A

Giáo Phận Phú Cường

Anh chị em thân mến, vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã ban chính Mình và Máu của Người để nuôi sống chúng ta mỗi ngày qua bí tích Thánh Thể. Chúng ta cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

1. Chúa Giêsu tiếp tục ở lại với Giáo hội và dưỡng nuôi Giáo hội qua bí tích Thánh Thể. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Giáo hội luôn ý thức cử hành Thánh lễ cách sốt sắng, hầu giúp dân Chúa cảm nghiệm cách rõ ràng sự hiện diện linh thánh của Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể.

2. Thánh Thể là sự hiến thân trọn vẹn của Chúa Giêsu cho nhân loại. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia biết dùng hết khả năng của mình để hiến thân phục vụ nhằm mang đến sự ấm no, hạnh phúc cho nhân loại.

3. Thánh Thể là dấu chỉ của sự hiệp nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần d ân Chúa trong giáo phận chúng ta được hiệp nhất với nhau để cùng nhau làm chứng và loan báo Tin mừng cứu độ .

4. Thánh Thể là lương thực nuôi dưỡng linh hồn. Chúng ta cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng ta biết siêng năng tham dự Thánh lễ rước Chúa Giêsu Thánh Thể để tâm hồn được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhận những lời cầu nguyện của chúng con dâng lên Chúa và xin giúp chúng con luôn sống trong sạch, lành thánh để chúng con xứng đáng là đền thờ Chúa ngự trị, được liên kết bền chặt với Chúa trong vinh quang. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.

tải về file word: tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.