Lịch Công Giáo Tuần X Mùa Thường Niên – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô | Lịch phụng vụ 2023

Lịch Công Giáo Tuần X Mùa Thường Niên – Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô | Lịch phụng vụ 2023

Thánh thể mang lại cho chúng ta ký ức tạ ơn, giúp chúng ta thấy rằng chúng ta là con cái của Chúa Cha, những người mà Ngài yêu thương và nuôi dưỡng. Thánh thể mang lại cho chúng ta một ký ức tự do, vì tình yêu và sự tha thứ của Chúa Giêsu chữa lành các vết thương của quá khứ, xoa xịu sự tưởng nhớ của chúng ta về những sai trái đã kinh qua và tiêm nhiễm…

Lịch phụng vụ
Lịch Công Giáo Tuần X Mùa Thường Niên
Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Hiệp thông loan báo tin mừng

GIÁO HUẤN SỐ 29

Thánh thể mang lại cho chúng ta ký ức tạ ơn, giúp chúng ta thấy rằng chúng ta là con cái của Chúa Cha, những người mà Ngài yêu thương và nuôi dưỡng. Thánh thể mang lại cho chúng ta một ký ức tự do, vì tình yêu và sự tha thứ của Chúa Giêsu chữa lành các vết thương của quá khứ, xoa xịu sự tưởng nhớ của chúng ta về những sai trái đã kinh qua và tiêm nhiễm… Thánh thể khích lệ chúng ta: thậm chí trên con đường gian khó nhất, chúng ta không đơn độc; Chúa không lãng quên chúng ta và bất cứ khi nào chúng ta hướng về Ngài, Ngài khôi phục chúng ta bằng tình yêu của Ngài (Trích bài giảng của Đức Giáo hoàng Phanxicô tại Roma, ngày 18/6/2017).

11

24

Tr

CHÚA NHẬT. LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ.
Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân (Lễ họ).
Thánh vịnh riêng
.
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.
(Không cử hành lễ thánh Barnaba, tông đồ).

Chầu lượt: GX Lộc Hoà, GX Phú Long, GX Phú Ninh.

12

25

X

Thứ Hai.
Tuần X Mùa Thường Niên. Thánh vịnh tuần II.
2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.

13

26

Tr

Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục,
tiến sĩ Hội thánh.
Lễ nhớ.
2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.

Bổn mạng quý cha: Hồ Ngọc Ẩn; Hà Xuân Lộc; Hà Văn Minh; Nguyễn Sĩ Quân; Phạm Văn Sáng; Nguyễn Thành Chương OP.
RIP 1994 (29 năm): cha Đaminh Đinh Khắc Túc.

14

27

X

Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.

RIP 2019 (4 năm): cha Giuse Quang Minh Tuấn.

15

28

X

Thứ Năm. 2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.

1975: Kỷ niệm 48 năm linh mục cha Giuse Trần Ngọc Hữu.

16

29

Tr

Thứ Sáu. LỄ THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU.
Lễ trọng. Thánh vịnh riêng.
Đnl 7,6-11; 1Ga 4,7-16; Mt 11,25-30.

17

30

Tr

Thứ Bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.
2Cor 5,14-21; Mt 5,33-37.
hay (bài đọc lễ nhớ: Is 61,9-11; Lc 2,41-51).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.