09h00 | Trực Tuyến | Thánh Lễ Tạ ơn và Tuyên Khấn Trọng Thể | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

09h00 | Trực Tuyến | Thánh Lễ Tạ ơn và Tuyên Khấn Trọng Thể | Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường

Thánh Lễ Tạ ơn và Tuyên Khấn Trọng Thể – Hội Dòng Con Đức Mẹ Phú Cường Mừng hồng ân Ngân Khánh. Vào lúc 09h00. Ngày 10/06/2023. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.