Tin Mừng Với Bạn Trẻ 04/06/2023


Hôm nay Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi.

Thế nhưng, có tìm mỏi mắt bài Tin Mừng hôm nay
cũng chẳng thấy chỗ nào nói đến… “Một Chúa Ba Ngôi”!
Chỉ thấy trong câu chuyện với ông Nicôđêmô, Thầy Giêsu “tiết lộ”:
“Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,
để ai tin vào Con của Ngài thì khỏi phải chết,
nhưng được sống muôn đời.”
Phải chăng đó là một “thiếu sót” lớn của bài Tin Mừng?
Có lẽ không phải thế, mà đó là “lộ trình” mặc khải của Thiên Chúa!
Để con người có sức đón nhận, “có sức chịu nổi” (Ga 16,12),
trước khi tỏ cho biết Ngài là một Thiên Chúa Ba Ngôi,
thì Thiên Chúa muốn cho con người biết Ngài là Tình Yêu.
Ngài yêu con người đến độ sẵn sàng ban tặng tất cả cho con người,
vì sự sống của con người cũng như vì hạnh phúc của con người.
Tình yêu này biểu lộ qua từng Ngôi với những nét riêng.
Chỉ khi đáp lại tình yêu này, con người mới hiểu được
phần nào mầu nhiệm thâm sâu và siêu việt của Thiên Chúa,
và từng bước được dẫn vào tận trong cung lòng của Ba Ngôi Thiên Chúa.
Mỗi khi làm dấu Thánh Giá,
chúng ta không chỉ tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi
mà chúng ta còn mong muốn từng hơi chúng ta thở,
từng việc chúng ta làm đều thắm đượm tình yêu cứu độ
của cả Ba Ngôi: “Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.
Cuối mỗi công việc cũng như khi kết thúc một ngày,
chúng ta dâng lời tạ ơn “Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con
và Đức Chúa Thánh Thần…” với ước nguyện mong cho
Thiên Chúa được nhiều người nhận biết và yêu mến hơn.

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một… (Ga 3,16)

Tác giả: Jos. Quốc Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.