Thánh Lễ Tạ Ơn – Khánh Thành Nhà Sinh Hoạt Giáo Xứ Phúc Lộc (Bảo Lộc)

Vào lúc 9h00 thứ 7 ngày 3/6/2023, Cha Quản hạt Bảo Lộc Giuse Nguyễn Văn Khấn đã chủ sự nghi thức làm phép nhà sinh hoạt chung của Giáo xứ Phúc Lộc, Giáo hạt Bảo Lộc. Sau đó là Thánh lễ tạ ơn do cha Quản hạt chủ tế cùng với Cha Quản xứ Gioan Đỗ Minh Chúc và quý Cha trong giáo hạt. Hiệp thông với cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Phúc Lộc có quý Tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và quý khách.

Trong bài giảng lễ, Cha Quản hạt chia sẻ với cộng đoàn về lòng biết ơn. Đó là điều đáng trân trọng khi nhận ra những hồng ân mà Chúa ban cho giáo xứ. Ngay từ khi thành lập tên gọi của Giáo xứ – PHÚC LỘC – đã nói lên điều đó. Để xây dựng được các công trình ngày càng đẹp, phát triển cơ sở vật chất như ngày hôm nay, giáo xứ đã sống tinh thần hiệp thông, đoàn kết, có lòng yêu thương, chia sẻ … cùng với những ơn lành của Chúa. Chúng ta tạ ơn Chúa vì những thành quả này.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Quản xứ thay lời cho “gia đình” Phúc Lộc tri ân Cha Quản hạt, quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý khách, quý ân nhân và giáo dân đã dâng Thánh lễ Tạ ơn một cách long trọng, sốt sắng. Đây là hồng ân Chúa ban cho giáo xứ suốt 51 năm qua. Giáo xứ xin dâng công trình nhà sinh hoạt cho Thánh Giuse và Mẹ Maria. Nhờ lời chuyển cầu của các Đấng, xin cho giáo xứ ngày càng thăng tiến về đời sống thiêng liêng.

Bài: Thiên Thy BTT GX Phúc Lộc

Hình: Quốc Hùng, Thế Hiển BTT Giáo hạt Bảo Lộc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.