Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên – THÁNH BÔNIFATIÔ, giám mục, tử đạo – Lễ nhớ | Mc 12:1-12 | Phút Cầu Nguyện

Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên – THÁNH BÔNIFATIÔ, giám mục, tử đạo – Lễ nhớ | Mc 12:1-12 | Phút Cầu Nguyện

Ngày nay, Hội thánh là vườn nho mới của Chúa. Tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên viên đá góc để xây nên ngôi nhà mới và vững bền là chính Giáo hội. Chúa Giêsu là thân nho, chúng ta được trổ sinh hoa trái nhờ sự kết hợp mật thiết với Chúa khi đón lấy sức sống của thân nho. Sức sống của Chúa vẫn tuôn đổ trên Giáo hội của Người. Các Đức Giáo hoàng, các giám mục…

Suy Niệm Lời Chúa
Thứ Hai Tuần IX Mùa Thường Niên
THÁNH BÔNIFATIÔ, giám mục, tử đạo – Lễ nhớ

hiệp thông loan báo tin mừng

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (12,1-12)

1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với các thượng tế, luật sĩ và kỳ lão rằng: “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn. Rồi ông lại sai nhiều người khác: kẻ thì họ đánh, người thì họ giết. 6 Ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu: người này là người cuối cùng ông sai đến gặp họ; ông nói: ‘Chúng sẽ nể con ta’. 7 Nhưng bọn tá điền ấy bảo nhau: ‘Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và gia tài sẽ về tay ta’. 8 Thế là họ bắt cậu, giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho. 9 Vậy ông chủ vườn nho sẽ làm gì? Ông sẽ đến tiêu diệt các tá điền, rồi giao vườn nho cho người khác. 10 Các ông chưa đọc câu Kinh Thánh này sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. 11 Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta!”. 12 Họ tìm cách bắt Đức Giê-su, nhưng lại sợ dân chúng; quả vậy, họ thừa hiểu Người đã nhắm vào họ mà kể dụ ngôn ấy. Thế là họ để Người lại đó mà đi.

SUY NIỆM

Thư Do Thái có đoạn chép: “Thuở xưa, nhiều lần, nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ, nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử” (Dt 1,1-2). Hai câu trên cũng miêu tả bức tranh Tin mừng hôm nay.

Israel chính là vườn nho của Chúa. Những vị vua, những vị tư tế, kinh sư… đại diện cho Chúa để chăm sóc vườn nho của Ngài. Thế nhưng, họ chỉ muốn làm theo ý mình, lạm dụng tự do và quyền lực để bóp méo lề luật để vụ lợi cho bản thân. Vườn nho sinh trái ít, dân chúng được hướng dẫn theo đường lối lầm lạc. Cho dẫu, các ngôn sứ được Chúa gửi đến ra sức ngăn cản, kêu gọi sám hối, nhưng số người trở về rất ít, các ngôn sứ cũng bị rẻ rúng, loại trừ hoặc giết chết. Đức Giêsu đến và Người cũng chịu số phận tương tự, không những thế mà còn tệ hại hơn khi bị ném ra khỏi vườn nho, vườn của Cha.

Ngày nay, Hội thánh là vườn nho mới của Chúa. Tảng đá người thợ xây nhà loại bỏ đã trở nên viên đá góc để xây nên ngôi nhà mới và vững bền là chính Giáo hội. Chúa Giêsu là thân nho, chúng ta được trổ sinh hoa trái nhờ sự kết hợp mật thiết với Chúa khi đón lấy sức sống của thân nho. Sức sống của Chúa vẫn tuôn đổ trên Giáo hội của Người. Các Đức Giáo hoàng, các giám mục… đại diện cho Chúa Kitô trong việc phục vụ, thánh hoá và loan báo Tin mừng cho dân Chúa. Tuy vậy, chúng ta vẫn chứng kiến những cuộc loại trừ, chống đối và muốn tách mình ra khỏi vườn nho. Có những người bất mãn, thất vọng và không xác tín vào hoạt động của Thánh Thần nơi Giáo hội của Người. Chúng ta được mời gọi hãy xác tín hơn về công trình của Chúa, về viên đá góc hoàn mỹ Chúa đã đặt để xây dựng Giáo hội, bất chấp những loại trừ mang yếu tố con người.

Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn gìn giữ Hội thánh Chúa. Amen.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.