Nghi Thức Làm Phép Nhà Mục Vụ Giáo Xứ Angleh

Nghi thức làm phép Nhà Mục Vụ giáo xứ Angleh, huyện Đăk Đoa, giáo hạt Mang Yang, do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ sự, 9h30 ngày 31.05.2023:

WGPKT(03/06/2023) KONTUM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.