Cha Tổng Đại Diện Dâng Thánh Lễ Tạ Ơn 48 Năm Linh Mục (03/06/2023)

Sáng Thứ Bảy ngày 03/06/2023, vào lúc 5 giờ tại nhà thờ Tân Hương, Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu – chính xứ Tân Hương đã dâng thánh lễ tạ ơn nhân dịp kỷ niệm 48 năm thụ phong linh mục (03.06.1975 – 03.06.2023).

Đồng tế với ngài có quý Cha nghĩa tử Inhaxiô Lê Hoàng Bảo Quỳnh, Cha Antôn Phạm Văn Thể và thầy Phó tế Phêrô Võ Chí Thắng. Đông đảo giáo dân trong giáo xứ sốt sắng hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Trước thánh lễ, ông Câu đại diện cho cộng đoàn giáo xứ có đôi lời chúc mừng Cha xứ, tỏ bày tâm tình biết ơn Cha trong suốt thời gian qua đã tận tâm tận lực phục vụ đưa giáo xứ đi lên về mọi phương diện, và nguyện chúc Cha được tràn đầy ơn Chúa, hồn an xác mạnh.

Cha Tổng Giuse cảm ơn quý Cha và cộng đoàn dân Chúa, và mời gọi mọi người hãy cùng ngài tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban, cho dù trải qua bao thăng trầm, vui buồn trong đời dâng hiến phục vụ.

Thầy phó tế Phêrô Võ Chí Thắng công bố Tin Mừng và chia sẻ tiếp nối tâm tình tạ ơn: Tạ ơn Chúa vì hồng ân chọn gọi Cha Giuse lên thiên chức linh mục, như xưa Chúa đã gọi các ngôn sứ, các tông đồ trong Kinh Thánh; cảm ơn Cha Giuse đã quảng đại đáp lại tiếng Chúa dấn thân phục vụ nhiệt thành trên cánh đồng truyền giáo. Thầy giảng lễ mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cách riêng cho Cha Giuse, đồng thời cũng cầu nguyện cho tất cả các linh mục trong giáo phận được nên những mục tử như lòng Chúa mong muốn.

Vào cuối thánh lễ, một lần nữa Cha Tổng Giuse cảm ơn quý Cha đồng tế, thầy Phó tế và toàn thể cộng đoàn đã đến hiệp dâng thánh lễ tạ ơn chia sẻ niềm vui với ngài, và xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho ngài.

Minh Sơn

WGPKT(03/06/2023) KONTUM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

This site uses cookies to offer you a better browsing experience. By browsing this website, you agree to our use of cookies.